HÜRRİYET GAZETESİ, VAHAP MUNYAR VE TURKISHBANK A.Ş. (2)

TURKISHBANK A.Ş. İLE HUKUK MÜCADELEM

 

HAKSIZLIK ÖNÜNDE EĞİLMEYİNİZ, O ZAMAN HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİ DE KAYBEDERSİNİZ.

ANKARA’DA DA HAKİM’LER VARDIR.

Turkishbank A.Ş. ile yapmakta olduğumuz Hukuk mücadelesini oluşturan Yargı sürecinde,  bankanın yetkili ve avukatlarının, Soruşturma Makamları ve Mahkemelere vermiş oldukları beyan ve ifadelerde,  bankacılık şemsiyesi altına gizlenerek  uyguladıkları, yalan, aldatma ve konuyu saptırmaya çalışmanın yanında, soruşturma veya davalarla ile ilgili belgelerin asıllarının yetkili makamlara teslim edilmemesi neticesinde banka lehine gecikerek,  7. senesine girmekte olduğumuz Hak ve Hukuk Mücadelesi, Turkishbank A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene’nin, ‘’Eğer dediklerimizi yapmazsan, hayatı sana zehir ederiz.’’  açık tehdidi ile başlamış olan çok yönlü ve birbirlerine bağlı bir Hukuk mücadelesidir.

Turkishbank A.Ş.’nin uygulamış olduğu bütün Hukuk ve Etik dışı yaptırımlar incelendiğinde, bankanın bütün bu Hukuk dışı işlemleri, birbirlerine bağlı olarak ve çok önceden düşünüp planlayarak uyguladığı açık olarak ortaya çıkarılmıştır.

Bu nedenle, yapmakta olduğumuz Hukuk mücadelesi içinde, açılmış olan dava ve soruşturmalarla ilgili olarak ve bu dava ve soruşturmaların esasını oluşturan bütün konular, aslında bir zincirin parçası olarak ve esası doğrudan ilgilendiren bilgi ve belgelerden ayrı olarak değerlendirilemez.

AÇIKLAMALAR                                                                                        :

Turkıshbank A,Ş.’nin, elinde kullanmış olduğum kredinin 4 katı değerinde gayrimenkul ipoteği varken ve küresel kriz bahanesi ile ilave ipotek dahi aldığı ve bu krediye ait zamanında ödenmemiş tek bir devre faizi de olmadığı halde, hiç bir bildirimde bulunmadan ve Genel Kredi Sözleşmelerinin imzalanması sırasında zorla almış oldukları   boş senedi, kullanılmış kredinin çok üzerinde bir değerde doldurarak uygulamış oldukları infaz gibi icra ve haciz işlemlerine karşı, 80 aydır sürdürdüğüm HAK ve HUKUK mücadelesi ile ilgili ve belgelere dayanan bilgiler aşağıdadır.

7 yıla ulaşan bir zaman dilimi içinde, Turkıshbank A.Ş.’nin; Genel Kredi Sözleşmelerinin imzalanması sırasında ve sözde usul gereği nedeni ile  zorla almış oldukları boş senet; kullanılmış olan kredinin 4 katı tutarında gayrimenkul ipoteği de verilmiş olduğu ve bu kredi ile ilgili ödenmemiş hiçbir devre faizi de olmadığı halde,  banka tarafından  ve  bilgi verilmeden, kullanılmış kredinin çok üzerinde bir tutar olan 3.700.000.TL borç tutarı ile ve senedin üzerine sözde 04.12.2008 düzenleme tarihi yazılarak ve yine  senedin sözde düzenleme tarihinden sadece 21 gün sonra olan 25.12.2008 tarihinde de ödeme tarihi olmak üzere doldurulduktan sonra ve kendi düzenlemiş oldukları bu senetle ilgili olarak kanun gereği hiçbir ihtar yapılmadan ve   bilgimiz dışında olduğu için de ödenememesi bahane edilerek, 31.12.2008 tarihinde kredi hesabımız kat edilmiştir.

Kredi hesabının kat edildiği sırada, miktarı dava sürecinde olan fakat bankanın kendi kayıtlarına göre kullanılmış olan   2.941.545.00 TL  krediye karşılık  1.329.455.00 TL kredi  geri ödemesi yapılmış ve bu süre içinde toplam  696.485.76 TL dönem faizi ödenmiştir.

 Ve, yine bu süre içinde  krediler ile ilgili olarak ödenmemiş hiçbir devre faizi yoktur.

Kredi hesabının kat edilmesinden sonra ve kendi düzenlemiş oldukları SUÇ SENEDİ ile uygulamış oldukları icra işlemlerinden sonra ise, ilk 6 ay’da bankaya nakit olarak 1.558.695.00TL daha ödenmiştir. Bu ödeme ile beraber kullanılmış olduğu iddia edilen 2.941.545.00 TL krediye karşılık bankaya yapılmış olan nakit ödemelerin toplamı 3.584.635.76TL’ye ulaşmıştır.

 Buna rağmen, faiz haricinde  kalmış olan 1.328.850.00TL borca karşılık,  toplam değerleri 9.000.000.00TL’yi aşan gayrimenkuller, infaz gibi İcra işlemleri ile eritilerek, İcra satışları ile   gasp edilmiştir.

 Turkishbank A.Ş.’nin, kendi düzenlemiş oldukları bu senedi kullanarak uygulamış olduğu infaz gibi icra işlemlerine karşı sürdürmekte olduğumuz Hak ve Hukuk mücadelesinin; 25.08.2010 tarihinde, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz şikayet ile başlayan  Hukuk süreci ve  banka tarafından düzenlenmiş suç senedi ile suç senedini düzenlemiş  olan banka yetkilisinin hazırlamış olduğu ve tahrifat yapılarak üretilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri ile yapılan HUKUK dışı işlemler, bölümler halinde ve kısaltılarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

‘’Arz ettiğimiz bu kuralların, bilirkişi incelemeleri ile bertaraf edilerek tersine çevrilmesi, müvekkillerimin ve bankamızın telafi edilemeyecek derecede büyük ve çok ağır bir mağduriyetine sebebiyet verecek vahamettedir.’’ (Turkıshbank A.Ş. Avukat Sümer Altay, 2011)

Yukarıdaki olağan dışı ve dosyanın bilirkişi incelemesine gönderilmemesi için üstü örtülü olarak Savcılık Makamının tehdit edildiği beyan; Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, şikayetimizin doğrultusunda ve  Turkıshbank A.Ş. ile ilgili şikayet dosyasının ‘’ Bilirkişi tarafından incelenmesi’’ kararına karşı olarak, 09.05.2011 tarihinde,  2010/488802 sayılı Soruşturma dosyasına verilmiş olan dilekçeden alınmıştır.

Şikayetimizin başındaki, belgelerin üzerlerindeki yazıların, yaşları da dahil olmak üzere Kriminal incelemelerinin A.B.D’ de yapılması talebimize karşı ise, yine Turkishbank A.Ş.’nin avukatları,

‘’ Şikayet eden borçlunun bu beyanlarından sonra kriminolojik incelemenin ABD’de yapılması talebine hiçbir şekilde muvafakat vermiyoruz.’’

Beyanı ile karşı çıkmışlardır. Fakat,  Atalar sözüdür, ’’Yarası olan gocunur.’’ ve yine Atalar sözüdür  ‘’Gerçeğin en kötü tarafı, eninde sonunda ve bir gün ortaya çıkmasıdır.’’

Savcılık makamına yapılmış olan bu açık örtülü tehdide rağmen,  dosya bilirkişiye gönderilmiş ve bilirkişi tarafından hazırlanmış olan 16.05.2011 tarihli raporla, suç senedinin bankanın ticari defterlerinde kayıtlı olmadığı tespit edilmiş ve ayrıca, Güney Konut Organize Yapılar ve İnş.Ltd. ile Turkishbank A.Ş. arasında, 26.4.2007 tarihli 2.000.000.00TL, 19.07.2007 tarihli 600.000.00TL ve 21.09.2007 tarihli 500.000.00TL olmak üzere, 3 adet ve  toplam 3.100.000.00TL tutarlı Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanmış olduğu tespit edilmiştir.

Turkishbank A.Ş.’nin İcra işlemlerinde kullanmış olduğu senedin bankanın kayıtlarında bulunmaması nedeni ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 156.Maddesi olan, ‘’İşlemlerin  kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme.’’ suçu ve BDDK’nın da müdahil olması ile banka aleyhine İstanbul   8. Ağır Ceza Mahkemesinde CEZA DAVASI açılmış ve  merkez şube müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, şikayet konusu senedin bankanın resmi defterlerine kayıt yapılmaması suretiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 156.maddesine  muhalefet suçundan, 30.12.2013 tarih ve 2012/30 E. Sayılı karar ile 10 AY HAPİS kararı verilmiştir.

 Fakat şikayetimizin esas unsurları olan senet ve sözleşmelerin kimin tarafından yazılarak hazırlandığı ve yapılmış olan tahrifat ve sahteciliklerin tespit edilebilmesi için gerekli olan  Genel Kredi Sözleşmelerinin asılları,  2.5 yıl boyunca ve Turkishbank A.Ş.’ye gönderilmiş olan sayısız Tekit yazısına rağmen, Savcılık Makamına teslim edilmemiştir.

Sözleşme asılları teslim edilmediği için de, suç senedinin aslı ile birlikte Kriminal incelemeye gönderilerek diğer iddialarımızı doğrulayan kesin rapor alınamamıştır.

Genel Kredi Sözleşmelerin asıllarının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ve ancak 25.08.2010 tarihinde, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz suç duyurusundan yıllar sonra olan 18.01.2013 tarihinde res’en alınması ile,  Güney Konut Organize Yapılar ve İnş.Ltd. ile Turkishbank A.Ş. arasında  ve  Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptırılmış olan ‘’Mali Bilirkişi raporu’’ ile sayılarının 3 adet ve toplam tutarlarının 3.100.000.00TL olduğu tespit edilmiş olan Genel Kredi Sözleşmelerinin sayısının, 26.4.2007 tarihli 2.600.00.00TL, 19.07.2007 tarihli 500.000.00, 21.09.2007 tarihli 2.100.000.00TL ve 28.04.2008 tarihli 2.000.000.00TL olarak 4’e ve toplam tutarlarının ise 5.200.000.00TL’ye çıkartılmış olduğu tespit edilmiştir.

Ve, bu tespitlerden sonra ve  ancak 21.03.2013 tarihinde, sözleşmeler suç senedinin aslı ile birlikte,  kriminal inceleme yapılması  için gönderilebilmiştir.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 21.03.2013 tarihli ‘’UZMANLIK RAPORU’’ ile,

‘’Arz ettiğimiz bu kuralların, bilirkişi incelemeleri ile bertaraf edilerek tersine çevrilmesi, müvekkillerimin ve bankamızın telafi edilemeyecek derecede büyük ve çok ağır bir mağduriyetine sebebiyet verecek vahamettedir.’’

 Diyerek dilekçe veren  Avukat Sümer Altay’ın korkusu gerçekleşmiş ve yıllardır iddia etmiş olduğumuz gibi, banka yetkili ve avukatlarının Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Mahkemelere vermiş oldukları ifade ve beyanların yalan olduğu, suç senedinin, Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlayan banka yetkilisi tarafından düzenlenmiş olduğu ve,

Genel Kredi Sözleşmelerinin tamamının, silinip yeniden yazılarak üzerlerinde tahrifat yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

 Ayrıca, Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile de,  4 adet Genel Kredi Sözleşmesinin 3’ünde Sevil Güney adına atfen atılmış olan imzaların Sevil Güney’in eli ürünü olmayıp takliden atılmış olduğu ve kredi miktarının arttırılmasına ait Sözleşmede, banka yetkilisi ve müdür olarak Ali Baba Şanlı adına atfen atılmış olan imzanın da,  Ali Baba Şanlı’nın Savcılık makamına vermiş olduğu beyan dilekçesinde de açık olarak belirtmiş etmiş olduğu gibi, kendi el ürünü olmayıp, takliden atılmış olduğu,  kriminal raporlarla kesin olarak tespit edilmiştir.

 Soruşturmaya esas iddialarımızla ilgili yeni delilerin kesin olarak ve kriminal raporlarla tespit edilerek dosyaya kazandırılmış  olmasına rağmen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; KAMU DAVASI açılması için yasanın öngördüğü anlamda sunulmuş olan ‘’YENİ DELİLLER’’ ile, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 173/6 Maddesi uyarınca, Bakırköy 8.Ağır Ceza  Mahkemesinden karar verilmesi talep edilmiştir.

Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesinin ‘’Talebin reddine’’  kararını vermesi üzerine de, Turkishbank A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene,  eski Genel Müdür Abdullah Akbulak, eski Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer ve Merkez şube eski Müdürü Semra Oktayoğlu hakkındaki,  5411 sayılı Bankacılık Kanununa aykırılık, Bedelsiz kalan senedi kullanma, Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma ve Özel belgede sahtecilik,   suçlarını kapsayan 2012/56863  sayılı Ceza soruşturması ile ilgili Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan RED kararı,  ”Kanun yararına bozma”  talebi ile ADALET BAKANLIĞI’ na gönderilmiştir.

 Ve,

 ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel  Müdürlüğü, 01.09.2014 tarih ve 94660652-105-34-6696-2014-16713/56641 Sayılı Kararla, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının bozulmasının istenmesi talebi ile dosyayı YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiştir.

Dosya, 02.10.2010 tarihinde, YARGITAY 11.CEZA DAİRESİ’ ne gönderilmiş ve 2014 /18696 Numara ile arşivde iken iç yapılanma ve görev değişikliği ile YARGITAY 21.CEZA DAİRESİ’ne devir edilmiştir.

Dosya üzerinde inceleme yapan YARGITAY 21.Ceza Dairesi, 16.06.2015 tarihinde 2015/2060 Karar numaralı YARGITAY İLAMI ile, “Kanun yararına bozma” talebinin esasını oluşturan suçlara ilave olarak “Nitelikli dolandırıcılık” suçunun da ilave edilmesinin sorulması amacı ile ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş ve dosya 2014/6696 Dosya numarası ile incelemeye alınmıştır. 

 

 

KAMU OYUNA DUYURULUR.

SAYGILARIMIZLA.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞAATLAR LTD.ŞTİ.

FİTEM (FİNANSAL TETİKÇİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PLATFORMU)

Reklamlar

HÜRRİYET GAZETESİ, VAHAP MUNYAR VE TURKISHBANK A.Ş. 31.01.2016 (1)

31.01.2016 PAZAR GÜNÜ HÜRRİYET GAZETESİNDE VAHAP MUNYAR İMZALI TURKİSHBANK A.Ş  İLE İLGİLİ OLARAK VE BANKANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTEÇENE İLE YAPILMIŞ OLAN BİR HABER-RÖPORTAJ YAYINLANDI.

TURKISHBANK A.Ş. İLE YAPMIŞ OLDUKLARI HAK VE HUKUK DIŞI YAPTIRIM VE UYGULAMALARI NEDENİ İLE VE BÜTÜN ZORLUKLARA RAĞMEN  7 SENEYİ BULAN BİR HAK VE HUKUK MÜCADELESİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM. DEVAM ETMEKTE OLAN HUKUK DAVALARININ YANINDA,  İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN, YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTEÇENE, ESKİ GENEL MÜDÜR  VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ABDULLAH AKBULAK, ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER BİÇER VE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU HAKKINDA  “RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK, AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE  5411  SAYILI BANKACILIK KANUNUNA MUHALEFET” SUÇLARINDAN AÇILMIŞ OLAN CEZA SORUŞTURMASI DOSYASI İLE İLGİLİ OLARAK AVUKAT REŞAT PETEK’İN “KANUN YARARINA BOZMA” TALEBİ,  YARGITAY 21.CEZA DAİRESİ’NİN  BU SUÇLARA İLAVE OLARAK  “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK”  SUÇUNUN DA İLAVE EDİLMESİ TALEBİ İLE ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR.

MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU İSE, İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN AYRICA “HAPİS” İLE CEZALANDIRILMIŞTIR.

İSTANBUL 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE, BANKANIN AVUKATLARI OLAN GÜNAY YILMAZ VE YALIM ŞENTÜRK HAKKINDA,  “TEHDİT VE HAKARET” SUÇLARINDAN AÇILMIŞ OLAN CEZA DAVASI YARGITAY SAFHASINDADIR.

BENİMLE VE DİĞER TURKISHBANK A.Ş. MAĞDURLARI İLE İLGİLİ OLARAK DEVAM ETMEKTE OLAN DİĞER DAVA VE SAVCILIK SORUŞTURMALARINI “GOOGLE,WORDPRESS GÜNEY KONUT” SİTESİNDE İZLEYEBİLİR VE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. 

GÖNLÜM İSTERDİ Kİ, YİNE HÜRRİYET GAZETESİ VE YİNE AYNI SUTUNLARDA,  BEN VE DİĞER MAĞDURLARLA BİRLİKTE VE BELGELER IŞIĞINDA TURKISHBANK A.Ş. İLE İLGİLİ BİR HABER RÖPORTAJ YAPABİLSİN.

HÜRRİYET GAZETESİNDEN İLGİ VE HABER BEKLİYORUZ.

KAMU OYUNA DUYURULUR.

SAYGILARIMIZLA.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

FİTEM (FİNANSAL TETİKÇİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PLATFORMU)

 

 

 

EMEKLİ BAŞSAVCI VE AVUKAT REŞAT PETEK, AKP BURDUR MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ.

GERÇEK BİR HUKUK  ADAMI  VE AVUKATIM OLARAK OLAĞAN ÜSTÜ DESTEK VE KATKILARI İLE HUKUK MÜCADELEMDE DAİMA YANIMDA OLAN  EMEKLİ BAŞSAVCI VE AVUKAT REŞAT PETEK, ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN BURDUR MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ. KENDİSİNİ KUTLAR,  MİLLET VE MEMLEKET HİZMETİNDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİM.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

EMEKLİ BAŞSAVCI VE AVUKAT SAYIN REŞAT PETEK’İN, BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NİN KARARI İLE İLGİLİ OLARAK HUKUK SİTEMİZE GÖNDERMİŞ OLDUĞU YORUM.

EMEKLİ  BAŞSAVCI VE AVUKAT SAYIN REŞAT PETEK;   TURKISHBANK A.Ş. İLE 65 AYDIR SÜRDÜRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ HAK VE HUKUK MÜCADELEMİZİN EN ÖNEMLİ AŞAMALARINDAN BİRİ OLAN VE BANKANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTEÇENE DE DAHİL OLMAK ÜZERE, ESKİ GENEL MÜDÜR ABDULLAH AKBULAK, ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER BİÇER VE İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN YARGILANARAK HAPİS İLE CEZALANDIRILMIŞ OLAN ESKİ MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU HAKKINDA,

 1. Resmi belgelerde sahtecilik, (TCK.204)
 2. Açığa imzanın kötüye kullanılması, (TCK:209)
 3. Nitelikli dolandırıcılık, (TCK.158) ve
 4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunma, (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 155.Madde)

SUÇLARINDAN  CEZA DAVA VE DAVALARININ AÇILMASI İLE  İLGİLİ YÜRÜTÜLMEKTE OLAN SORUŞTURMA İLE İLGİLİ,  BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLMİŞ OLAN VE BU SAYFALARDA DA YAYINLANMIŞ OLAN KARARLA İLGİLİ OLARAK, AŞAĞIDA YAYINLANMIŞ  OLAN  YORUMU GÖNDERMİŞTİR.

AVUKAT SAYIN REŞAT PETEK TARAFINDAN DA AÇIK OLARAK İFADE EDİLMİŞ OLDUĞU GİBİ,  HUKUKA UYGUN OLMAYAN BU KARARLA İLGİLİ HUKUK MÜCADELEMİZ  YILMADAN DEVAM EDECEKTİR.

HAKLI OLDUĞUMUZU BİLİYOR VE İNANIYORUZ.

TÜRKİYE’DE DE HAKİMLER VARDIR. 

 

Bir şikayet konusunda soruşturma yapılarak delil yokluğundan Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar verilmiş ise aynı konuda dava açılabilmesi Ağır Ceza Mahkemesinin karar vermesine bağlı. Bu bağlamda A.Altay Güney’in olayında dava açılmasını gerektirecek somut 6 adet delil elde edildiğine göre hukukun gereği dava açılmasıydı. Ama savcının talep yazısında bu 6 delilin açık olarak zikredilerek açıkça talepte bulunmaması, Ağır Ceza Mahkemesinde olumsuz karar verilmesine neden olmuştur.
Bu 6 delil şunlardır:
CMK. 173/6 MADDESİ BAĞLAMINDA KAMU DAVASININ AÇILMASINI GEREKTİREN
YENİ DELİLLER:

1. Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 22.01.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’
2. Turkıshbank A.Ş.’nin, krediler döneminde Merkez şube müdürü olan Ali Baba Şanlı’nın, 04.02.2013 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermiş olduğu BEYAN ve İHBAR DİLEKÇESİ.
3. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 28.05.2013 tarihli, ‘’UZMANLIK RAPORU’’
4. Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’
5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı)’nın 2010/48802 sayılı dosyasında bulunan 16.05.2011 tarihli ‘’MALİ BİLİRKİŞİ RAPORU’’ ile, sayısı 3 adet ve toplamları 3.100.000.00TL olarak tespit edilen Genel Kredi Sözleşmeleri’nin, İstanbul 15.asliye Ticaret Mahkemesinden res’en alınmış olan sözleşmelerde yapılan incelemelerle de sabit olduğu gibi, silinip yeniden yazılırken sayılarının da arttırılarak 4 adet’e ve toplamlarının 5.200.000.00TL’ sına çıkarılmış olduğunun YENİ DELİL OLARAK tespit edilmesi.
6. KYO kararı verildikten sonra Şüpheli SEMRA OKTAYOĞLU, şikayet konusu senedi banka resmi defterlerine kayıt yapmamak suretiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 156.maddesine muhalefet suçundan İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 30.12.2013 tarih ve 2012/30 E. Sayılı kararı ile neticeten 10 AY HAPİS CEZASINA mahkum edilmiş olup, temyiz aşamasında olan bu karar da YENİ DELİLDİR.

Bu delillerin hiçbiri daha önce değerlendirilmemiş  ve YENİ DELİL niteliğindedir.

Anayasa, kanunlar, Yargıtay içtihatları doğrultusunda olaya baktığımızda bu dosyada bu kadar somut delile rağmen kamu davası açılmayabilir fikri kabul görürse hiçbir ceza davası açılamaz. Savcının talep yazısı da, mahkemenin olumsuz kararı da hukuka uygun değildir. Hukuki mücadele ile yanlış hesap Bağdat’dan dönecektir. Ancak geciken adalet mağduriyetlere neden olmaya devam edecektir ne yazık ki.

BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARAR VERDİ.

BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ,  HAKİM SAYIN METİN ÖZKAN’ IN BAŞKANLIĞINDA,  2014/1132 D.İŞ NUMARASI İLE 29.04.2014 TARİHİNDE KARAR VERDİ. BU GÜN  AVUKATIM SAYIN REŞAT PETEK İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA,    SAYIN REŞAT PETEK’İN MAHKEME’YE VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇEYİ VE MAHKEME’ NİN  GEREKÇELİ KARARI’NI  YAYINLAMAYA ÇALIŞACAĞIM.

KAMU OYUNA DUYURULUR.

SAYGILARIMLA.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR 

BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLEN KARAR TALEP YAZISI İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  12.03.2014 TARİHİNDE,   CEZA SORUŞTURMALARI DEVAM ETMEKTE OLAN TURKISHBANK A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTEÇENE,   YÖNETİM KURULU ÜYESİ ESKİ GENEL MÜDÜR ABDULLAH AKBULAK,  ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER BİÇER VE İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANARAK HAPİS İLE CEZALANDIRILAN    ESKİ MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ OLAN  LEVENT ŞUBESİ MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU  HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILABİLMESİ  İÇİN,  BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE KARAR TALEP YAZISI GÖNDERMİŞTİR.

AŞAĞIDA,  ABDULRAHMAN AL-BAHAR’IN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDUĞU NATIONAL BANK OF KUWAİT’İN DE BÜYÜK HİSSEDARLARINDAN OLDUĞU VE İNGİLTERE (ENGLAND) VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE (CYPRUS)  DE BANKACILIK FAALİYETLERİNDE BULUNAN TURKISHBANK A.Ş.’NİN,   ÜST YÖNETİCİLERİNİN YARGILANMALARI İLE İLGİLİ OLARAK GÖNDERİLMİŞ OLAN KARAR TALEP YAZININ, ESASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI BİLGİLERİNİZE SUNUYORUM.

 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAKIRKÖY 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE  GÖNDERİLMİŞ OLAN  12.03.2014  TARİHLİ  KARAR TALEP YAZISI’NIN , AÇIKLAMALI İÇERİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen Soruşturma no: 2012/56863

 

TALEPTE BULUNAN  MÜŞTEKİ                                 :  ADİL ALTAY GÜNEY

VEKİLİ                                                                                           :  AV. REŞAT PETEK

KONU            : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12.03.2014 tarih ve 2012/56863 Soruşturma numaralı, CMK.173/6 maddesi anlamında “YENİ DELİL” kabul edilip edilmeyeceği, kovuşturmaya geçilip geçilmeyeceği hususunda karar talep yazısı.

 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU tarafından, Turkıshbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Soruşturmaya esas suçların işlenmiş olduğu dönemin Genel Müdürü Abdullah Akbulak, Genel Müdür  yardımcısı Taner Biçer ve suçların işlendiği Merkez Şube’nin aynı bankanın Levent Şubesine tayin edilen Müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK,  BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMA,  HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK suçlarından,  yürütülmekte olan 2012/56863 numaralı Soruşturma ile ilgili olarak; Emekli Başsavcı ve Avukat Sayın Reşat Petek tarafından, Savcılık Makamı’na, 28.08.2013 tarihinde,    ‘’ Dosya’ya sunulan Bilirkişi raporu, Bilimsel Mütalaa ve şüpheliler müdafilerinin 01.07.2013 tarihli dilekçelerine  karşı beyanlarımız ile şüphelilere isnat edilen suçlar, suçların yasal unsurları, maddi deliller, ve esasla ilgili taleplerimizin sunulması.’’ konularını kapsayan ve neticesinde de Turkıshbank A.Ş.’de görevli olan şüphelilerin,

 1. Resmi belgelerde sahtecilik, (TCK.204)
 2. Açığa imzanın kötüye kullanılması, (TCK:209)
 3. Nitelikli dolandırıcılık, (TCK.158) ve
 4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunma, (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 155.Madde)

Suçlarını işledikleri yönünde haklarında Kamu Davası açılmasını gerektirecek yeterli delillerin elde edilmiş olması nedeni ile de, Şüpheliler hakkında Kamu Davası açılmasının gerektiği konusunda talep dilekçesi verilmiştir.

 ÖZET : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2012/56863 numaralı Soruşturma ile ilgili olarak, daha önce 2011/74404 soruşturma numarası üzerinden 22.03.2012 tarihinde verilen EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA dair karara vaki itirazımız Mahkemenizin 29.08.2012 tarih ve 2012/402 Değişik İş sayılı kararı ile reddedilmiş olması sebebiyle,  kamu davası açılması için yasanın öngördüğü anlamda sunmuş olduğumuz ‘’YENİ DELİLLER’’ yönünden 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 173/6 Maddesi uyarınca, Mahkemenizden karar vermesi talep edilmiştir.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karar talep yazısında, kamu davasının açılmasını gerektiren YENİ DELİLLERİN yeterli açıklıkta sunulmaması nedeniyle yapılan incelemede değerlendirme dışı kalmaması için, YENİ DELİLLERİ bir kez de Mahkemenize sunmak istiyoruz.

Aşağıda sunduğumuz deliller, KYO kararı verildikten sonra soruşturma dosyasına girmiş,   daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı ve   Mahkemenizce    değerlendirilmeyen  deliller olup,     k a m u     d a v a s ı n ı n     a ç ı l m a s ı     i ç i n     y e t e r l i     ş ü p h e n i n       v a r l ı ğ ı n ı     g ö s t e r e n     d e l i l l e r d i r.

 

CMK. 173/6 MADDESİ BAĞLAMINDA KAMU DAVASININ AÇILMASINI GEREKTİREN YENİ DELİLLER:

 1. Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 22.01.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’ (Ek.1)
 2. Turkıshbank A.Ş.’nin, krediler döneminde Merkez şube müdürü olan Ali Baba Şanlı’nın, 04.02.2013 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermiş olduğu BEYAN ve İHBAR DİLEKÇESİ. (Ek.2)
 3. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 28.05.2013 tarihli, ‘’UZMANLIK RAPORU’’ (Ek.3)
 4.   Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’ (Ek.4)
 5.    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı)’nın 2010/48802 sayılı dosyasında bulunan 16.05.2011 tarihli ‘’MALİ BİLİRKİŞİ RAPORU’’(Ek.5) ile, sayısı 3 adet ve toplamları 3.100.000.00TL olarak tespit edilen Genel Kredi Sözleşmeleri’nin, İstanbul 15.asliye Ticaret Mahkemesinden res’en alınmış olan sözleşmelerde yapılan incelemelerle de sabit olduğu gibi, silinip yeniden yazılırken sayılarının da  arttırılarak 4 adet’e ve toplamlarının 5.200.000.00TL’ sına (Ek.6) çıkarılmış olduğunun YENİ DELİL OLARAK tespit edilmesi.
 6.         KYO kararı verildikten sonra Şüpheli SEMRA OKTAYOĞLU, şikayet konusu senedi banka resmi defterlerine kayıt yapmamak suretiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 156.maddesine  muhalefet suçundan İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 30.12.2013 tarih ve 2012/30 E. Sayılı kararı ile neticeten 10 AY HAPİS CEZASINA  mahkum edilmiş olup, temyiz aşamasında olan bu karar da YENİ DELİLDİR. (Ek.7)

A Ç I K L A M A L A R  

 1.         Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 22.01.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’ (Ek.1)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı) 2010/488802 sayılı Soruşturma dosyasında bulunan Genel Kredi Sözleşme fotokopileri ile, İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/604 E sayılı dosyasında bulunan Genel Kredi Sözleşmelerinin fotokopileri tasdik ettirilerek alınmış, bu fotokopiler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde, 2 ayrı yazıların bulunduğu 2 ayrı sayfadaki imzaların tıpatıp aynı olmasının mümkün olmadığı nedeni ile, sayfaların hazırlanmasında kopyalama yapılmış olabileceği ve bunun için Genel Kredi Sözleşmelerinin asıllarının incelenmesi gerektiği ve İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden alınmış olan Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlamış olan Banka yetkilisinin, aynı zamanda SUÇ SENEDİNİ de düzenlemiş olduğunun  tespiti yapılmıştır.

 1.        Turkıshabank A.Ş.’nin, krediler döneminde Merkez şube müdürü olan Ali Baba Şanlı’nın, 04.02.2013 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermiş olduğu ‘’BEYAN ve İHBAR DİLEKÇESİ.’’ (Ek.2)

04.02.2007 tarihinde Turkıshbank A.Ş.’nin bahis konusu kredi sürecinin büyük kısmında Merkez şube müdürü iken Mart 2008 tarihinde Bakırköy şubesine müdür olarak atanmış olan Ali Baba Şanlı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda, Sayın Savcı Ercan Devrim’e bizzat vermiş olduğu beyan dilekçesinde, İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden tasdikli suret olarak almış olduğumuz Genel Kredi Sözleşmelerinin tarih olarak kendi dönemini kapsamış olsa dahi, düzenlenmelerinden haberi olmadığı, bu düzenlemelerin bilgisi dışında yapılmış olduğu ve 21.09.2009 tarihli sözleşmenin limit artışı sayfasındaki kendi imzasına benzetilerek atılmış imzanın kendi imzası olmadığı belirtilmiştir. Soruşturma açısından hayati önem taşımasına rağmen, Sayın Savcı Ercan Devrim tarafından talep yazısında değerlendirilmeyen bu beyan doğrultusunda, Ali Baba Şanlı’nın  imzası incelenmiş ve Savcılık Makamına yapmış olduğu ihbar bildirim ve beyanı, 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile ayrıca kayıt altına alınmıştır. (Ek.4)

 1.        İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 28.05.2013 tarihli, ‘’UZMANLIK RAPORU’’ (Ek.3)

Şişli Cumhuriyet Başsavcığı’na verilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri ile ilgili imza sayfalarının fotokopileri ile, daha sonra verilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri’nin imza sayfalarının fotokopilerinde tespiti yapılmış olan, imzaların tıpatıp aynı fakat  yazıların değişik olması ve bunun fiziki olarak imkansız olması nedeni ile Genel Kredi Sözleşmesi asılları İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarları Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve bütün Genel Kredi Sözleşmelerinde silinti ve tahrifat yapıldığı, hazırlanmış olan ‘’UZMANLIK RAPORU’’ ile kesin olarak tespit edilmiştir.

28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 2, Paragraf 1 ‘’Tarafımızdan kırmızı renk kurşun kalemle çerçeve içersine alınan bölümlerdeki halen mevcut el yazılarının, evvelce aynı yerlerdeki (kurşun kalemle yazılmış) ibarelerin fiziksel yolla silinmelerinden sonra yazılmış oldukları tespit edilmiştir.’ Ayrıca, ‘’İnceleme konusu 4 adet kredi sözleşmesindeki yukarıda tespiti yapılarak tarafımızdan kırmızı renk kurşun kalemle çerçeve içersine alınan bölümlerdeki el yazıları haricinde kalan el yazılarının – söz konusu sözleşmelere  ait sayfa fotokopilerine atfen- sözleşmelerin ilk tanzimlerinde yazılmayıp mevcut yerlerine sonradan yazılmış oldukları kanaatine varılmıştır.’’

Tespitleri yapılarak, Genel Kredi Sözleşmelerindeki tahrifat iddialarımızın doğru olduğu ve sayfaların fiziksel yollu silinmelerden sonra yeniden yazıldığı ortaya çıkarılmıştır. İlave olarak da ifade etmek isteriz ki, silinmiş olan yazılar kurşunkalem değil, mürekkepli kalem ve dolmakalemle yazılmıştır. Ali Baba Şanlı’nın tespit etmiş olduğu ve kendi dolmakalemi ile yazmış olduğu halde sonradan silinmiş olan sayfa da buna örnektir.

Ayrıca bu silinmeler ile ilgili olarak, kimyasal yolla silinmenin de yapılmış olabileceği ve bunun tespiti  için de uygun laboratuvar ortamının gerektiği, Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’nın raporunda ifade edilmiştir.(Ek.4)

Ve yine, Genel Kredi Sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerin 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden  almış olduğumuz tasdikli fotokopilerin incelenmesi ile, daha önce Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuş olan Genel Kredi Sözleşmeleri fotokopilerinin karşılaştırılması neticesinde tespit etmiş olduğumuz bulgular, Genel Kredi Sözleşmelerinin bugüne kadar  Turkıshbank A.Ş tarafından, neden yıllarca süren talep ve tekit yazılarına rağmen, Savcılık Makamına teslim edilmeyerek, sözleşme asıllarının, suç senedinin aslı ile birlikte kriminal incelemeye gönderilmesinin ve kesin rapor alınmasının engellenmiş olduğunun, son derece açık bir göstergesi olmuştur.  

 1.         Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’ (Ek.4)

4.1.     Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına ve 15. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulmuş olan Genel Kredi Sözleşmelerinin tasdikli fotokopileri üzerinde incelemelerde bulunan Uzman Bilirkişi sayın İsmail ÖZKAN’ ın  24.07.2013  tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile yapılmış olan tespitler, Genel Kredi Sözleşmelerindeki tahrifat ve kopyalamanın yanında, 4 adet Genel Kredi Sözleşmesinin 3’ü olan, 26.04.2007, 19.07.2007, 21.09.2007 tarihli GKS’lerdeki Sevil Güney adına atılı bulunan imzaların ve 21.09.2007 tarihli GKS’nin Kredi Limitinin arttırılması ile ilgili sayfasındaki Sevil Güney adına atfen atılmış olan imzaların, Sevil Güney’in eli ürünü değil, takliden atılmış olduklarını ortaya çıkarılmıştır.

Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ Sayfa 7, ‘’26.04.2007 tarihli GKS’de, 19.07.2008 tarihli GKS’de, 21.09.2007 tarihli GKS’de ve aynı GKS’nin kredi limitinin arttırılmasına ilişkin sayfasında Sevil Güney adına atılı bulunan imzaların Sevil Güney’in eli ürünü olmadıkları… kanaatine varılmıştır.’’ (Ek.2)

  4.2.     21.09.2007 tarihli Sözleşme’nin Kredi Limitinin arttırılması ile ilgili sayfasındaki Merkez Şube Müdürü olarak Ali Baba Şanlı adına atılmış olan imzanın, Ali Baba Şanlı’ nın 04.02.2013 tarihinde vermiş olduğu beyan dilekçesinde de açık olarak belirtmiş olduğu gibi kendisine ait olmadığı ve  takliden  atılmış olduğu açık olarak tespit edilmiştir.   04.02.2007 tarihinde Turkıshbank A.Ş.’nin bahis konusu kredi sürecinin büyük kısmında Merkez şube müdürü görevli iken Mart 2008 tarihinde Bakırköy şubesine müdür olarak atanmış olan Ali Baba Şanlı’ nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda, Sayın Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim’e bizzat vermiş olduğu beyan dilekçesinde (Ek.2), İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden tasdikli suret olarak almış olduğumuz Genel Kredi Sözleşmelerinin tarih olarak kendi dönemini kapsamış olsa dahi, düzenlenmelerinden haberi olmadığı, bu düzenlemelerin bilgisi dışında yapılmış olduğu ve 21.09.2009 tarihli sözleşmenin limit artışı sayfasındaki kendi imzasına benzetilerek atılmış imzanın kendi imzası olmadığı belirtilmiştir.

 Sayın Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim tarafından değerlendirmeye alınması herhalde unutulan bu beyan doğrultusunda, Ali Baba Şanlı’nın imzası da incelenmiş ve Savcılık Makamına yapmış olduğu ihbar bildirim ve beyan 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile ayrıca kayıt altına alınmıştır.

(Ek.4)    Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ‘’…21.09.2007 tarihli GKS’nin limitin arttırılmasına ilişkin sayfasında, banka yetkilisi adına atılı bulunan imzalardan sol tarafta atılı bulunan ve Ali Baba Şanlı’ ya izafe edilen imzanın Ali Baba Şanlı’nın eli ürünü olmadığı, kanaatine varılmıştır.’’ (Ek.2)

 4.3.     Suç senedinin, haberimiz ve bilgimiz olmadan, yıllardır Merkez şube Müdürü Semra Oktayoğlu ve Turkıshbank A.Ş. avukatları Günay Yılmaz ve Yalım Şentürk’ün, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,  İCRA MAHKEMELERİ’NE, HUKUK MAHKEMELERİ’NE VE İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE  vermiş oldukları ve suç senedinin bizim tarafımızdan ve borcumuza karşılık olarak hazırlanarak Turkıshbank A.Ş.’ye teslim ettiğimiz, ifade ve iddialarının aksine,  bütün şikayet ve iddialarımız doğrulanarak, suç senedinin, Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlamış olan TURKISHBANK A.Ş. YETKİLİSİ TARAFINDAN, yani ‘’AYNI ELİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU’’  KESİN OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR. (Ek.1-3-4)

 4.4. –  Senet üzerindeki düzenleme tarihinde silinti ve tahrifat tespiti yapılmış, ayrıca senet ve bütün Genel Kredi Sözleşmelerinde yapıldığı tespit edilen silinti ve tahrifatların kimyasal yolla tahrifat yapılmış olabileceği tespiti yapılmıştır.

Uzman Bilirkişi İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 28.05.2013 tarihli ‘’UZMANLIK RAPORU’’ ile tespit edilmiş olan, SUÇ SENEDİ ve Genel Kredi Sözleşmelerindeki fiziksel silinti ve kazıntıların KİMYASAL YOLLA yapılmış olabileceği görüşü ifade edilerek, ancak bu tespitlerin yapılabilmesi için uygun fiziki ortamın temin edilememesine rağmen, SUÇ SENEDİNİN düzenleme tarihinin günler hanesi bölümünde kazıntı, silinti ve tahrifat olduğu, SUÇ SENEDİ üzerindeki düzenleme tarihinde tahrifat yapılmış olduğu ve ayrıca senet dahil bütün Genel Kredi Sözleşmelerinde kimyasal yolla tahrifat yapılmış olabileceği de tespit edilmiştir.

Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ Sayfa 8, ‘’ Son zamanlarda belgelerin kimyasal maddelere maruz bırakılarak matbu basım özelliklerinin ve mürekkepli yazıların zayıflatıldığı, bilahare üzerlerinde daha önce mevcut yazıların fiziksel yöntemle silinmelerini müteakip silinen yerlere tahrifen başka kayıtların yazılabildiği sahtecilik olaylarıyla karşılaşılmaktadır. İnceleme konusu senette düzenleme tarihinin ‘’04/12/…8’’ olarak siyah mürekkepli kalemle yazılmış olmasına rağmen günler hanesi onlar basamağının altında mavi mürekkepli kalemle oluşturulmuş ‘’1’’ rakamına benzer bir hattın mevcudiyeti, sadece fiziksel değil, kimyasal silinti yapılıp yapılmadığının araştırılmasını da gerektirebilir.

4.5.     19.07.2007 tarihli Sözleşmede imzası bulunan ve 2012/56863 numaralı Soruşturmanın sanıklarından olan Semra Oktayoğlu’nun, o tarihte Merkez şubede görevli olmadığı anlaşılmıştır. 28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 5, Paragraf 12 ‘’…bahse konu imzaların, Semra Oktayoğlu isimli şahsın eli ürünü olduğu kanaatine varılmıştır.’’ (Ek.4) 28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 2, Paragraf 1 ‘’…Sözleşmelerin ilk tanziminde yazılmayıp, mevcut yerlerine sonradan yazılmış oldukları kanaatine varılmıştır.’’ (Ek.3) Ve tespit edilmiş olan bütün bu bulgular ile, iddia etmiş olduğumuz gibi Genel Kredi Sözleşmelerinin, sayı ve tutarlarının arttırılması amacı ile silinip tahrif edilerek sonradan düzenlenmiş olduğunun tespiti de yapılmıştır.  

 1.        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı)’ nın 2010/48802 sayılı dosyasında bulunan 16.05.2011 tarihli ‘’MALİ BİLİRKİŞİ RAPORU’’ (Ek.5) ile, sayısı 3 adet ve toplamları 3.100.000.00TL olarak tespit edilen Genel Kredi Sözleşmeleri’nin, İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden res’en alınmış olan sözleşmelerde (Ek.6) yapılan incelemelerle de sabit olduğu gibi, silinip yeniden yazılırken sayıları da  arttırılarak, 4 adet’e ve toplamlarının 5.200.000.00TL’ sına çıkarıldığı da YENİ tespit edilmiştir.

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı 2010/488802 sayılı soruşturma dosyasına verilmiş olan 3  adet sözleşme Genel Kredi Sözleşmesinin tarih ve miktarları aşağıdadır.

 1. 26.04.2008  tarihli  2.000.000. YTL
 2. 19.07.2007  tarihli     600.000. YTL
 3. 21.09.2007 tarihli      500.000. YTL                          TOPLAM : 3.100.000. YTL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu Genel Kredi Sözleşmeleri ise aşağıdadır.

 1. 26.04.2007 tarihli    600.000 YTL
 2. 19.07.2007 tarihli    500.000 YTL
 3. 21.09.2007 tarihli 2.100.000 YTL
 4. 28.04.2008 tarihli 2.000.000 YTL                              TOPLAM : 5.200.000 YTL

Yukarıda da açık olarak görüldüğü gibi, Genel Kredi Sözleşmelerinin üzerlerinde silinip tahrifat yaparak sayılarının 3’den 4’e ve miktarlarının da 3.100.000.00YTL’den, 5.200.000.00YTL’ye  arttırılmış olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.  

 1.         KYO kararı verildikten sonra Şüpheli SEMRA OKTAYOĞLU, şikayet konusu senedi banka resmi defterlerine kayıt yapmamak suretiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 156.maddesine  muhalefet suçundan İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 30.12.2013 tarih ve 2012/30 E. Sayılı kararı ile neticeten 10 AY HAPİS CEZASINA  mahkum edilmiş olup, temyiz aşamasında olan bu karar da YENİ DELİLDİR.(Ek.7)

ADİL ALTAY GÜNEY

YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞ.LTD.ŞTİ.

 

EKLERİ         :

 1. 22.01.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’ (Ek.1)
 2. Turkıshbank A.Ş.’nin, krediler döneminde Merkez şube müdürü olan Ali Baba Şanlı’nın, 04.02.2013 tarihli BEYAN ve İHBAR DİLEKÇESİ. (Ek.2)
 3. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 28.05.2013 tarihli, ‘’UZMANLIK RAPORU’’ (Ek.3)
 4. 24.07.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’ (Ek.4)
 5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı)’nın 2010/48802 sayılı dosyasında bulunan 16.05.2011 tarihli ‘’MALİ BİLİRKİŞİ RAPORU’’ (Ek.5)
 6. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 28.05.2013 tarihli, ‘’UZMANLIK RAPORU’’, GKS’lerle ilgili kapak sayfası. (Ek.6)
 7. 7.  Şüpheli SEMRA OKTAYOĞLU 10 AY HAPİS CEZASINA  mahkum edilmiş olup, temyiz aşamasında olan bu     karar da yeni delildir. ’’GEREKÇELİ KARAR’’. (Ek.7)

 

GOOGLE, ‘’WORDPRESS GÜNEY KONUT’’ ADİL ALTAY GÜNEY’İN HAK VE HUKUK MÜCADELESİ

www.güneykonut.com.tr

www.kemerormanevleri.com

altaygüney@güneykonut.com.tr

cep telefonu: 0532 212 70 62 – 0533 668 23 73

ZUHURATBABA MUHTAR SOKAK NUMARA 4-1 / 16,                                    BAKIRKÖY – İSTANBUL

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE 12.03.2014 TARİHİNDE, KARAR TALEP YAZISI GÖNDERDİ.

Abdulrahman Al-Bahar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu NATIONAL BANK OF KUWAİT’in de büyük hissedarlarından olduğu Turkıshbank A.Ş.’nin,  Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene,  eski Genel Müdür Abdullah Akbulak, eski Genel Müdür yardımcısı Taner Biçer ve İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da ayrıca  HAPİS ile cezalandırmış olan Levent şubesi müdürü Semra Oktayoğlu hakkında yürütülmekte olan CEZA SORUŞTURMASI ile ilgili olarak,  İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, 12.03.2014 tarihinde, BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’ne KARAR TALEP yazısı göndermiştir.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI tarafından gönderilmiş olan KARAR TALEP yazısının esasını oluşturan ve YARGITAY BAŞKANLIĞI’na gönderilmiş olan 21.05.2012 ve 28.01.2013 tarihli dilekçeler doğrultusunda hazırlanarak gönderilecek olan  dilekçenin de esasını oluşturan YENİ DELİLLER,  aşağıda Kamu Oyunun bilgilerine sunulmuştur.   

 

KAMU OYUNUN BİLGİLERİNE SAYGIYLA SUNULUR,                                                                                 06.04.2014

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12.03.2014 tarihinde, Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Turkıshbank A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı Hakan Börteçene, eski genel müdür Abdullah Akbulak, eski genel müdür yardımcısı Taner Biçer ve İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ayrıca hapis ile cezalandırılmış olan Levent şubesi müdürü Semra Oktayoğlu hakkında yürütülmekte olan 2012/56863 numaralı Soruşturma dosyasına sunulmuş olan yeni delillerin,  CMK.173/6 maddesi anlamında “YENİ DELİL” kabul edilip edilmeyeceği, kovuşturmaya geçilip geçilmeyeceği hususunda karar talep yazısı göndermiştir.

 Şüpheliler hakkında, Kamu Dava ve Davalarının  açılması için, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 173/6 Maddesi uyarınca yasanın öngördüğü anlamda  Soruşturma dosyasında bulunan ve  Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verilmesi talep edilen ve kamu davasının açılması için yeterli şüphenin varlığını gösteren ve internet sitemizde de yayınlanmış olan ‘’YENİ DELİLLER’’  aşağıda belirtilmiştir.

 

 CMK. 173/6 MADDESİ BAĞLAMINDA

 KAMU DAVASININAÇILMASINI GEREKTİREN  YENİ  DELİLLER:

 

 1. Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 22.01.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’
 2. Turkıshbank A.Ş.’nin, krediler döneminde Merkez şube müdürü olan Ali Baba Şanlı’nın, 04.02.2013 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermiş olduğu BEYAN ve İHBAR DİLEKÇESİ.
 3. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 28.05.2013 tarihli, ‘’UZMANLIK RAPORU’’
 4.   Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’
 5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı)’nın 2010/48802 sayılı dosyasında bulunan 16.05.2011 tarihli ‘’MALİ BİLİRKİŞİ RAPORU’’ ile, sayısı 3 adet ve toplamları 3.100.000.00TL olarak tespit edilen Genel Kredi Sözleşmeleri’nin, İstanbul 15.asliye Ticaret Mahkemesinden res’en alınmış olan sözleşmelerde yapılan incelemelerle de sabit olduğu gibi, silinip yeniden yazılırken sayılarının da  arttırılarak 4 adet’e ve toplamlarının 5.200.000.00TL’ sına çıkarılmış olduğunun YENİ DELİL OLARAK tespit edilmesi.
 6.       KYO kararı verildikten sonra Şüpheli SEMRA OKTAYOĞLU, şikayet konusu senedi banka resmi defterlerine kayıt yapmamak suretiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 156.maddesine  muhalefet suçundan İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 30.12.2013 tarih ve 2012/30 E. Sayılı kararı ile neticeten 10 AY HAPİS CEZASINA  mahkum edilmiş olup, temyiz aşamasında olan bu karar da YENİ DELİLDİR.

 

A Ç I K L A M A L A R

 

 1.         Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 22.01.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı) 2010/488802 sayılı Soruşturma dosyasında bulunan Genel Kredi Sözleşme fotokopileri ile, İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/604 E sayılı dosyasında bulunan Genel Kredi Sözleşmelerinin fotokopileri tasdik ettirilerek alınmış, bu fotokopiler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde, 2 ayrı yazıların bulunduğu 2 ayrı sayfadaki imzaların tıpatıp aynı olmasının mümkün olmadığı nedeni ile, sayfaların hazırlanmasında kopyalama yapılmış olabileceği ve bunun için Genel Kredi Sözleşmelerinin asıllarının incelenmesi gerektiği ve İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden alınmış olan Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlamış olan Banka yetkilisinin, aynı zamanda SUÇ SENEDİNİ de düzenlemiş olduğunun  tespiti yapılmıştır.

 

 1.        Turkıshabank A.Ş.’nin, krediler döneminde Merkez şube müdürü olan Ali Baba Şanlı’nın, 04.02.2013 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermiş olduğu ‘’BEYAN ve İHBAR DİLEKÇESİ.’’

04.02.2007 tarihinde Turkıshbank A.Ş.’nin bahis konusu kredi sürecinin büyük kısmında Merkez şube müdürü iken Mart 2008 tarihinde Bakırköy şubesine müdür olarak atanmış olan Ali Baba Şanlı’nın, 04.02.2013 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda, Sayın Savcı Ercan Devrim’e bizzat vermiş olduğu beyan dilekçesinde, İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden tasdikli suret olarak almış olduğumuz Genel Kredi Sözleşmelerinin tarih olarak kendi dönemini kapsamış olsa dahi, düzenlenmelerinden haberi olmadığı, bu düzenlemelerin bilgisi dışında yapılmış olduğu ve 21.09.2009 tarihli sözleşmenin limit artışı sayfasındaki kendi imzasına benzetilerek atılmış imzanın kendi imzası olmadığı belirtilmiştir.

Soruşturma açısından hayati önem taşımasına rağmen, Sayın Savcı Ercan Devrim tarafından talep yazısında değerlendirilmeyen bu beyan doğrultusunda, Ali Baba Şanlı’nın  imzası incelenmiş ve Savcılık Makamına yapmış olduğu ihbar bildirim ve beyanı, 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile ayrıca kayıt altına alınmıştır.

 1.        İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 28.05.2013 tarihli, ‘’UZMANLIK RAPORU’’

Şişli Cumhuriyet Başsavcığı’na verilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri ile ilgili imza sayfalarının fotokopileri ile, daha sonra verilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri’nin imza sayfalarının  fotokopilerinde tespiti yapılmış olan, imzaların tıpatıp aynı fakat  yazıların değişik olması ve bunun fiziki olarak imkansız olması nedeni ile Genel Kredi Sözleşmesi asılları İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarları Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve bütün Genel Kredi Sözleşmelerinde silinti ve tahrifat yapıldığı, hazırlanmış olan ‘’UZMANLIK RAPORU’’ ile kesin olarak tespit edilmiştir.

 

28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 2, Paragraf 1

‘’Tarafımızdan kırmızı renk kurşun kalemle çerçeve içersine alınan bölümlerdeki halen mevcut el yazılarının, evvelce aynı yerlerdeki (kurşun kalemle yazılmış) ibarelerin fiziksel yolla silinmelerinden sonra yazılmış oldukları tespit edilmiştir.’

Ayrıca,

‘’İnceleme konusu 4 adet kredi sözleşmesindeki yukarıda tespiti yapılarak tarafımızdan kırmızı renk kurşun kalemle çerçeve içersine alınan bölümlerdeki el yazıları haricinde kalan el yazılarının – söz konusu sözleşmelere  ait sayfa fotokopilerine atfen-  sözleşmelerin ilk tanzimlerinde yazılmayıp mevcut yerlerine sonradan yazılmış oldukları kanaatine varılmıştır.’’

Tespitleri yapılarak, Genel Kredi Sözleşmelerindeki tahrifat iddialarımızın doğru olduğu ve sayfaların fiziksel yollu silinmelerden sonra yeniden yazıldığı ortaya çıkarılmıştır.

İlave olarak da ifade etmek isteriz ki, silinmiş olan yazılar kurşunkalem değil, mürekkepli kalem ve dolmakalemle yazılmıştır. Ali Baba Şanlı’nın tespit etmiş olduğu ve kendi dolmakalemi ile yazmış olduğu halde sonradan silinmiş olan sayfa da buna örnektir.

Ayrıca bu silinmeler ile ilgili olarak, kimyasal yolla silinmenin de yapılmış olabileceği ve bunun tespiti  için de uygun laboratuar ortamının gerektiği, Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’nın raporunda ifade edilmiştir.

Ve yine, Genel Kredi Sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerin 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden  almış olduğumuz tasdikli fotokopilerin incelenmesi ile, daha önce Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuş olan Genel Kredi Sözleşmeleri fotokopilerinin karşılaştırılması neticesinde tespit etmiş olduğumuz bulgular, Genel Kredi Sözleşmelerinin  Turkıshbank A.Ş tarafından, neden yıllarca süren talep ve tekit yazılarına rağmen, Savcılık Makamına teslim edilmeyerek, sözleşme asıllarının, suç senedinin aslı ile birlikte kriminal incelemeye gönderilmesinin ve kesin rapor alınmasının engellenmiş olduğunun, son derece açık bir göstergesi olmuştur.

 

 1.         Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’

4.1.     Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına ve 15. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulmuş olan Genel Kredi Sözleşmelerinin tasdikli fotokopileri üzerinde incelemelerde bulunan Uzman Bilirkişi sayın İsmail ÖZKAN’ ın  24.07.2013  tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile yapılmış olan tespitler, Genel Kredi Sözleşmelerindeki tahrifat ve kopyalamanın yanında, 4 adet Genel Kredi Sözleşmesinin 3’ü olan, 26.04.2007, 19.07.2007, 21.09.2007 tarihli GKS’lerdeki Sevil Güney adına atılı bulunan imzaların ve 21.09.2007 tarihli GKS’nin Kredi Limitinin arttırılması ile ilgili sayfasındaki Sevil Güney adına atfen atılmış olan imzaların, Sevil Güney’in eli ürünü değil, takliden atılmış olduklarını ortaya çıkarılmıştır.

Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ Sayfa 7,

‘’26.04.2007 tarihli GKS’de, 19.07.2008 tarihli GKS’de, 21.09.2007 tarihli GKS’de ve aynı GKS’nin kredi limitinin arttırılmasına ilişkin sayfasında Sevil Güney adına atılı bulunan imzaların Sevil Güney’in eli ürünü olmadıkları… kanaatine varılmıştır.’’

 

4.2.     21.09.2007 tarihli Sözleşme’nin Kredi Limitinin arttırılması ile ilgili sayfasındaki Merkez Şube Müdürü olarak Ali Baba Şanlı adına atılmış olan imzanın, Ali Baba Şanlı’ nın 04.02.2013 tarihinde vermiş olduğu beyan dilekçesinde de açık olarak belirtmiş olduğu gibi kendisine ait olmadığı ve  takliden  atılmış olduğu açık olarak tespit edilmiştir.

 

04.02.2007 tarihinde Turkıshbank A.Ş.’nin bahis konusu kredi sürecinin büyük kısmında Merkez şube müdürü görevli iken Mart 2008 tarihinde Bakırköy şubesine müdür olarak atanmış olan Ali Baba Şanlı’ nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda, Sayın Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim’e bizzat vermiş olduğu beyan dilekçesinde (Ek.2), İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden tasdikli suret olarak almış olduğumuz Genel Kredi Sözleşmelerinin tarih olarak kendi dönemini kapsamış olsa dahi, düzenlenmelerinden haberi olmadığı, bu düzenlemelerin bilgisi dışında yapılmış olduğu ve 21.09.2009 tarihli sözleşmenin limit artışı sayfasındaki kendi imzasına benzetilerek atılmış imzanın kendi imzası olmadığı belirtilmiştir.

 

Sayın Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim tarafından değerlendirmeye alınması herhalde unutulan bu beyan doğrultusunda, Ali Baba Şanlı’nın imzası da incelenmiş ve Savcılık Makamına yapmış olduğu ihbar bildirim ve beyan 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile ayrıca kayıt altına alınmıştır.     

Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’

‘’…21.09.2007 tarihli GKS’nin limitin arttırılmasına ilişkin sayfasında, banka yetkilisi adına atılı bulunan imzalardan sol tarafta atılı bulunan ve Ali Baba Şanlı’ ya izafe edilen imzanın Ali Baba Şanlı’nın eli ürünü olmadığı, kanaatine varılmıştır.’’

 

4.3.     Suç senedinin, haberimiz ve bilgimiz olmadan, yıllardır Merkez şube Müdürü Semra Oktayoğlu ve Turkıshbank A.Ş. avukatları Günay Yılmaz ve Yalım Şentürk’ün, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,  İCRA MAHKEMELERİ’NE, HUKUK MAHKEMELERİ’NE VE İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE  vermiş oldukları ve suç senedinin bizim tarafımızdan ve borcumuza karşılık olarak hazırlanarak Turkıshbank A.Ş.’ye teslim ettiğimiz, ifade ve iddialarının aksine,  bütün şikayet ve iddialarımız doğrulanarak, suç senedinin, Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlamış olan TURKISHBANK A.Ş. YETKİLİSİ TARAFINDAN, yani ‘’AYNI ELİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU’’  KESİN OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

 

4.4. –  Senet üzerindeki düzenleme tarihinde silinti ve tahrifat tespiti yapılmış, ayrıca senet ve bütün Genel Kredi Sözleşmelerinde yapıldığı tespit edilen silinti ve tahrifatların kimyasal yolla tahrifat yapılmış olabileceği tespiti yapılmıştır.

 

Uzman Bilirkişi İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 28.05.2013 tarihli ‘’UZMANLIK RAPORU’’ ile tespit edilmiş olan, SUÇ SENEDİ ve Genel Kredi Sözleşmelerindeki fiziksel silinti ve kazıntıların KİMYASAL YOLLA yapılmış olabileceği görüşü ifade edilerek, ancak bu tespitlerin yapılabilmesi için uygun fiziki ortamın temin edilememesine rağmen, SUÇ SENEDİNİN düzenleme tarihinin günler hanesi bölümünde kazıntı, silinti ve tahrifat olduğu, SUÇ SENEDİ üzerindeki düzenleme tarihinde tahrifat yapılmış olduğu ve ayrıca senet dahil bütün Genel Kredi Sözleşmelerinde kimyasal yolla tahrifat yapılmış olabileceği de tespit edilmiştir.

Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ Sayfa 8,

‘’ Son zamanlarda belgelerin kimyasal maddelere maruz bırakılarak matbu basım özelliklerinin ve mürekkepli yazıların zayıflatıldığı, bilahare üzerlerinde daha önce mevcut yazıların fiziksel yöntemle silinmelerini müteakip silinen yerlere tahrifen başka kayıtların yazılabildiği sahtecilik olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

İnceleme konusu senette düzenleme tarihinin ‘’04/12/…8’’ olarak siyah mürekkepli kalemle yazılmış olmasına rağmen günler hanesi onlar basamağının altında mavi mürekkepli kalemle oluşturulmuş ‘’1’’ rakamına benzer bir hattın mevcudiyeti, sadece fiziksel değil, kimyasal silinti yapılıp yapılmadığının araştırılmasını da gerektirebilir.

 

4.5.     19.07.2007 tarihli Sözleşmede imzası bulunan ve 2012/56863 numaralı Soruşturmanın sanıklarından olan Semra Oktayoğlu’nun, o tarihte Merkez şubede görevli olmadığı anlaşılmıştır.

28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 5, Paragraf 12

‘’…bahse konu imzaların, Semra Oktayoğlu isimli şahsın eli ürünü olduğu kanaatine varılmıştır.’’

28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 2, Paragraf 1

‘’…Sözleşmelerin ilk tanziminde yazılmayıp, mevcut yerlerine sonradan yazılmış oldukları kanaatine varılmıştır.’’  

Ve tespit edilmiş olan bütün bu bulgular ile, iddia etmiş olduğumuz gibi Genel Kredi Sözleşmelerinin, sayı ve tutarlarının arttırılması amacı ile silinip tahrif edilerek sonradan düzenlenmiş olduğunun tespiti de yapılmıştır.

 

 1.        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı)’ nın 2010/48802 sayılı dosyasında bulunan 16.05.2011 tarihli ‘’MALİ BİLİRKİŞİ RAPORU’’ (Ek.5) ile, sayısı 3 adet ve toplamları 3.100.000.00TL olarak tespit edilen Genel Kredi Sözleşmeleri’nin, İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden res’en alınmış olan sözleşmelerde (Ek.6) yapılan incelemelerle de sabit olduğu gibi, silinip yeniden yazılırken sayıları da  arttırılarak, 4 adet’e ve toplamlarının 5.200.000.00TL’ sına çıkarıldığı da YENİ tespit edilmiştir.

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı 2010/488802 sayılı soruşturma dosyasına verilmiş olan 3  adet sözleşme Genel Kredi Sözleşmesinin tarih ve miktarları aşağıdadır.

 

 1. 26.04.2008  tarihli  2.000.000. YTL
 1. 19.07.2007  tarihli     600.000. YTL
 2. 21.09.2007 tarihli      500.000. YTL                          TOPLAM : 3.100.000. YTL

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu Genel Kredi Sözleşmeleri ise aşağıdadır.

 

 1. 26.04.2007 tarihli    600.000 YTL
 2. 19.07.2007 tarihli    500.000 YTL
 1. 21.09.2007 tarihli 2.100.000 YTL
 2. 28.04.2008 tarihli 2.000.000 YTL                              TOPLAM : 5.200.000 YTL

 

Yukarıda da açık olarak görüldüğü gibi, Genel Kredi Sözleşmelerinin üzerlerinde silinip tahrifat yaparak sayılarının 3’den 4’e ve miktarlarının da 3.100.000.00YTL’den, 5.200.000.00YTL’ye  arttırılmış olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.

 

 1.         KYO kararı verildikten sonra Şüpheli SEMRA OKTAYOĞLU, şikayet konusu senedi banka resmi defterlerine kayıt yapmamak suretiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 156.maddesine  muhalefet suçundan İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 30.12.2013 tarih ve 2012/30 E. Sayılı kararı ile neticeten 10 AY HAPİS CEZASINA  mahkum edilmiş olup, temyiz aşamasında olan bu karar da YENİ DELİLDİR.

 

KAMUOYU’ NUN BİLGİSİNE SAYGILARIMIZLA ARZ OLUNUR

 

ADİL ALTAY GÜNEY

YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞ.LTD.ŞTİ.

 

GOOGLE, ‘’WORDPRESS GÜNEY KONUT’’ ADİL ALTAY GÜNEY’İN HAK VE HUKUK MÜCADELESİ

 

www.güneykonut.com.tr

www.kemerormanevleri.com

altaygüney@güneykonut.com.tr

cep telefonu: 0532 212 70 62 – 0533 668 23 73

 

ZUHURATBABA MUHTAR SOKAK NUMARA 4-1 / 16,                                    BAKIRKÖY – İSTANB

İSTANBUL 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE 20.03.2014 TARİHİNDE VERİLEN, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN, BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERMİŞ OLDUĞU 12.03.2014 TARİHLİ TALEP YAZISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DİLEKÇESİ.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN, TURKISHBANK A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTECENE,  GENEL MÜDÜR  ABDULLAH AKBULAK,  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER BİÇER VE İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN HAPİS İLE CEZALANDIRILMIŞ OLAN MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU HAKKINDA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN 2012/56863 NUMARALI SORUŞTURMA İLE İLGİLİ OLARAK;  KAÇAKÇILIK TOPLUMSAL OLAYLAR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU, 12.03.2014 TARİHİNDE,  BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE TALEP YAZISI GÖNDEREREK, ELDE EDİLMİŞ OLAN BİLGİ VE BELGELERİN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’ NUN 173/6 MADDESİ ANLAMINDA ”YENİ DELİL” OLARAK KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ VE İDDİALARLA İLGİLİ OLARAK KOVUŞTURMAYA GEÇİLİP GEÇİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA MAHKEME’DEN KARAR TALEP ETMİŞTİR.

ABDULRAHMAN AL-BAHAR’ IN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDUĞU VE ULUSLARARASI ALANDA DA BANKACILIK FAALİYELERİNDE BULUNAN  NATIONAL BANK OF KUWAİT’İN 0.40 HİSSESİNİN SAHİBİ OLDUĞU TURKISHBANK A.Ş.’NİN, YÖNETİM KURULU BAŞKANI DAHİL OLMAK ÜZERE EN ÜST YÖNETİCİLERİ HAKKINDA DEVAM ETMEKTE OLAN CEZA SORUŞTURMASI,  İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NIN,  KANUN GEREĞİ OLARAK BAKIRKÖY 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERMİŞ OLDUĞU VE CEZA DAVALARI İLE İLGİLİ KOVUŞTURMA YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEP YAZISI İLE YENİ BİR BOYUT KAZANMIŞTIR. 

AŞAĞIDA ÖRNEĞİNİ SUNMUŞ OLDUĞUMUZ İSTANBUL 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ VERİLMİŞ OLAN DİLEKÇE’NİN, BÜTÜN SORUŞTURMAYI KAPSAYAN AÇIKLAMALI VE GENİŞ   HALİ İLE   SORUŞTURMANIN GELMİŞ OLDUĞU BOYUT,  İLGİLİ MAHKEMELER DE DAHİL OLMAK ÜZERE;  BAŞTA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI OLMAK ÜZERE, T.C.  BAŞBAKANLIK MAKAMI,  T.C ADALET BAKANLIĞI,  B.D.D.K.,  TBMM DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU,  HSYK, KAMU HAKEMLİĞİ KURUMU,  MASAK İLE  NATIONAL BANK OF KUWAİT’İN FAALİYET GÖSTERDİĞİ VE BAŞTA İNGİLTERE OLMAK ÜZERE BÜTÜN ÜLKELERİN DEVLET BAŞKANLARINA VE İSLAM ÜLKELERİNE  DE,  AYRICA GÖNDERİLECEKTİR.

 

HAKSIZLIK ÖNÜNDE EĞİLMEYİNİZ, O ZAMAN HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİ DE KAYBEDERSİNİZ.

 

                                                                                                                                               

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİ                                                                                                                                                                       21.11.2013

 

Dosya no: 2012/222

 

KONU            : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş olduğu  12.03.2014 tarihli talep yazısı ile,  2012/56863 Soruşturma numaralı dosyasına sunulmuş olan delillerin, CMK.173/6 maddesi anlamında “YENİ DELİL” kabul edilip edilmeyeceği ve kovuşturmaya geçilip geçilmeyeceği hususundaki talebi ile Turkıshbank A.Ş. Merkez şube müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan HAPİS  kararı  ile ilgili 2013/90 sayılı GEREKÇELİ KARAR’ ın bilgilerinize sunulmasıdır.

‘’Arz ettiğimiz bu kuralların, bilirkişi incelemeleri ile bertaraf edilerek tersine çevrilmesi, müvekkillerimin ve bankamızın telafi edilemeyecek derecede büyük ve çok ağır bir mağduriyetine sebebiyet verecek vahamettedir.’’   (Turkıshbank A.Ş. Avukat Sümer Altay, 2011)

 

Yukarıdaki ifade, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Turkıshbank A.Ş. ile ilgili olarak ‘’Dosyanın Bilirkişi tarafından incelenmesi’’ kararına karşı olarak, 09.05.2011 tarihinde,  2010/488802 sayılı Soruşturma dosyasına verilmiş olan dilekçeden alınmıştır. Bilirkişi tarafından, suç senedinin bankanın ticari defterlerinde kayıtlı olmadığı tespit edilmiş ve Banka aleyhine İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde CEZA DAVASI açılmıştır. Fakat Genel Kredi Sözleşmelerinin asılları 2.5 yıl boyunca, Savcılık Makamına teslim edilmediği için, suç senedinin aslı ile birlikte Kriminal incelemeye gönderilerek diğer iddialarımızı doğrulayan kesin rapor alınamamıştır. Sözleşme asıllarının, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yıllar sonra res’en alınmasından sonra, ancak 21.03.2013 tarihinde sözleşmeler suç senedinin aslı ile birlikte  , kriminal inceleme yapılması  için gönderilebilmiştir. Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 21.03.2013 tarihli ‘’UZMANLIK RAPORU’’ ile Avukat Sümer Altay’ın korkuları gerçekleşmiş ve yıllardır iddia etmiş olduğumuz gibi, banka yetkili ve avukatlarının Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Mahkemelere vermiş oldukları ifade ve beyanların yalan olduğu, suç senedinin, Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlayan banka yetkilisi tarafından düzenlenmiş olduğu, Genel Kredi Sözleşmelerinin tamamında silinti ve tahrifat yapılmış olduğu, Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile de, 4 adet Genel Kredi Sözleşmesinin 3’ünde Sevil Güney adına atfen atılmış olan imzaların Sevil Güney’in eli ürünü olmayıp takliden atılmış olduğu ve kredi miktarının arttırılmasına ait Sözleşmede, banka yetkilisi ve müdür olarak Ali Baba Şanlı adına atfen atılmış olan imzanın da, Ali Baba Şanlı’nın Savcılık makamına vermiş olduğu beyan dilekçesinde de açık olarak belirtmiş etmiş olduğu gibi, kendi el ürünü olmayıp, takliden atılmış olduğu,  kriminal raporlarla kesin olarak tespit edilmiştir.

 

 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU tarafından, Turkıshbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Soruşturmaya esas suçların işlenmiş olduğu dönemin Genel Müdürü Abdullah Akbulak, Genel Müdür  yardımcısı Taner Biçer ve suçların işlendiği Merkez Şube’nin aynı bankanın Levent Şubesine tayin edilen Müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK,  BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMA,  HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK suçlarından,  yürütülmekte olan 2012/56863 numaralı Soruşturma ile ilgili olarak;   Avukat Sayın Reşat Petek tarafından, Savcılık Makamı’na,  28.08.2013 tarihinde , ‘’ Dosya’ya sunulan Bilirkişi raporu, Bilimsel Mütalaa ve şüpheliler müdafilerinin 01.07.2013 tarihli dilekçelerine  karşı beyanlarımız ile şüphelilere isnat edilen suçlar, suçların yasal unsurları, maddi deliller, ve esasla ilgili taleplerimizin sunulması.’’ konularını kapsayan ve neticesinde de,  Turkıshbank A.Ş.’de görevli olan şüphelilerin,

 1.   Resmi belgelerde sahtecilik, (TCK.204)

2.   Açığa imzanın kötüye kullanılması, (TCK:209)

3.   Nitelikli dolandırıcılık, (TCK.158) ve

4.   Gerçeğe aykırı beyanda bulunma, (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 155.Madde)

Suçlarını işledikleri yönünde haklarında Kamu Davası açılmasını gerektirecek yeterli delillerin elde edilmiş olması nedeni ile de, Şüpheliler hakkında Kamu Davası açılmasının gerektiği konusundaki dilekçe verildikten sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,  2012/56863 numaralı Soruşturma ile ilgili olarak, 12.03.2014 tarihinde,  Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesine TALEP yazısı göndererek,  Mahkeme’den Kamu davası açılması için yasanın öngördüğü anlamda sunmuş olduğumuz ‘’YENİ DELİLLER’’ yönünden 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 173/6 Maddesi uyarınca, müsaade  talep edilmiştir.

 

CMK. 173/6 MADDESİ BAĞLAMINDA KAMU DAVASININ AÇILMASINI GEREKTİREN

YENİ  DELİLLER:

1. Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 22.01.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’ (Ek.1)

2. Turkıshbank A.Ş.’nin, krediler döneminde Merkez şube müdürü olan Ali Baba Şanlı’nın, 04.02.2013 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermiş olduğu BEYAN ve İHBAR DİLEKÇESİ. (Ek.2)

3. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 28.05.2013 tarihli, ‘’UZMANLIK RAPORU’’ (Ek.3)

4.  Uzman Bilirkişi Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli, ‘’MÜTALAA BEYANI’’ (Ek.4)

5.   İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı)’nın 2010/48802 sayılı dosyasında bulunan 16.05.2011 tarihli ‘’MALİ BİLİRKİŞİ RAPORU’’(Ek.5) ile, sayısı 3 adet ve toplamları 3.100.000.00TL olarak tespit edilen Genel Kredi Sözleşmeleri’nin, İstanbul 15.asliye Ticaret Mahkemesinden res’en alınmış olan sözleşmelerde yapılan incelemelerle de sabit olduğu gibi, silinip yeniden yazılırken sayılarının da  arttırılarak 4 adet’e ve toplamlarının 5.200.000.00TL’ sına (Ek.6) çıkarılmış olduğunun YENİ DELİL OLARAK tespit edilmesi.

6.        KYO kararı verildikten sonra Şüpheli SEMRA OKTAYOĞLU, şikayet konusu senedi banka resmi defterlerine kayıt yapmamak suretiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 156.maddesine  muhalefet suçundan İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 30.12.2013 tarih ve 2012/30 E. Sayılı kararı ile neticeten 10 AY HAPİS CEZASINA  mahkum edilmiş olup, temyiz aşamasında olan bu karar da YENİ DELİLDİR. (Ek.7)

 

Bilgilerinize arz ederim.

SAYGILARIMLA.

ADİL ALTAY GÜNEY                       

YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞ.LTD.ŞTİ.

EKLER:

 1.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermiş olduğu12.03.2014 tarihli TALEP YAZISI.

2.SEMRA OKTAYOĞLU hakkında  GEREKÇELİ KARAR.

 

 GOOGLE, ‘’WORDPRESS GÜNEY KONUT’’ ADİL ALTAY GÜNEY’İN HAK VE HUKUK MÜCADELESİ

www.güneykonut.com.tr

www.kemerormanevleri.com

altaygüney@güneykonut.com.tr

cep telefonu: 0532 212 70 62 – 0533 668 23 73

ZUHURATBABA MUHTAR SOKAK NUMARA 4-1 / 16,                                         BAKIRKÖY – İSTANBUL

AVUKAT REŞAT PETEK’İN, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU’NA VERDİĞİ DEĞERLENDİRME DİLEKÇESİ, 28.08.2013

ABDULRAHMAN AL-BAHAR’IN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDUĞU KUWAİT NATIONAL BANK’IN  0.40 HİSSE SAHİBİ OLDUĞU  TURKISHBANK A.Ş.’NİN, YAPMIŞ OLDUĞU HAK VE HUKUK DIŞI UYGULAMALARA KARŞI 56 AYDIR YAPMAKTA OLDUĞUMUZ HAK VE HUKUK MÜCADELESİ İLE İLGİLİ OLARAK İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ŞİKAYETLE İLGİLİ  BÜTÜN İDDİALARIMIZIN GERÇEKLİĞİ,  İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KRİMİNAL POLİS LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ  VE UZMAN BİLİRKİŞİ İSMAİL ÖZKAN TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ KRİMİNAL RAPORLARLA KESİN OLARAK TESPİT EDİLMİŞ VE EMEKLİ BAŞSAVCI AVUKAT REŞAT PETEK TARAFINDAN, TURKISHBANK A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTEÇENE, YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE SUÇ TARİHİNDEKİ GENEL MÜDÜR ABDULLAH AKBULAK, GÖREVDEN ALINAN SUÇ TARİHİNDEKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER BİÇER VE İSTANBUL 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANMAKTA OLAN BANKANIN SUÇ TARİHİNDEKİ MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ İKEN LEVENT ŞUBESİNE MÜDÜR OLARAK TAYİN EDİLMİŞ OLAN  SEMRA OKTAYOĞLU’NUN,  ŞİKAYETİMİZE ESAS OLAN VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI İLE TESPİT EDİLMİŞ  SUÇLARDAN CEZALANDIRILMALARI  İSTEMİ İLE,  AŞAĞIDA YAYINLAMIŞ OLDUĞUMUZ DİLEKÇE,  28.08.2013 TARİHİNDE,  İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNA VERİLMİŞTİR.

 

 

 

 

İSTANBUL CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞINA       

 

 

Dosya No                    :  2012 / 56863 S.

 

 

 

 

KONU                          :Dosyaya sunulan Bilirkişi raporu, Bilimsel Mütalaa ve Şüpheliler müdafilerinin 01.07.2013  tarihli  dilekçelerine karşı beyanlarımız ile Şüphelilere isnat olunan suçlar, suçların yasal unsurları, maddi deliller ve esasla ilgili taleplerimizin sunulmasıdır.

 

 

A  Ç  I  K  L  A  M  A  L  A  R

 

A. OLAYIN ÖZETİ

 

 

1.                  TURKISHBANK A.Ş. Merkez Şubesi ile GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞAATLAR LTD.ŞTİ arasında, Adil Altay Güney’in imzaladığı ve Sevil Güney’in de Müşterek Müteselsil Borçlu, Müteselsil kefil olarak isminin yazılı olduğu 26.04.2007, 19.07.2007, 21.09.2007, 28.04.2008 tarihli 4 adet Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) yapılmıştır. İlk GKS yapıldığı anda da Müvekkilden TEMİNAT SENEDİ olarak açığa imzalı, imza dışında bütün haneleri boş olarak bir adet senet/bono alınmıştır.

 

2.                  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 76. Maddesinin “…Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.”Şeklindeki emredici hükmüne, bu yasal düzenlemeye göre Müvekkil talep etmesine rağmen TURKISHBANK A.Ş. kredi sözleşmelerinin ve teminat senedinin onaylı bir örneğini Müvekkile vermemiştir. Bu nedenle Müvekkil GKS’ler tutarını bilmemektedir. Bankacılık sistemine be muhatap bankaya duyduğu güven ile, kendisine daha sonra sözleşeme örneğinin verileceğine inanarak kredi kullanmıştır.

 

3.                  Müvekkil imzaladığı GKS’ler sonucu, bankanın kayıtlarında toplam tutarı2.941.550 TL. olduğu iddia edilen Kredi kullanmıştır. Kullandığı kredilerin devre faizlerinde ve geri ödemelerinde hiç bir sorun yaşanmaz iken, TURKISHBANK A.Ş. teminat olarak aldığı senedi kullanılan kredi miktarının da üzerinde doldurarak ihtiyati haciz yolu ile icra takibine koymuşlardır. Kredi teminatı olarak kredi tutarının yaklaşık 4 katı taşınmaz ipoteği bulunduğu halde,TURKISHBANK A.Ş.’nin haksız hukuki takibe başlaması nedeniyle konuyu görüşmeler yoluyla da çözemeyince olay yargıya intikal etmiştir.

 

4.                  Olayın mahiyeti itibariyle taraflar arasında sözleşmeden kaynaklanan hukuki ihtilafyönü bulunmakta ise de, ceza hukukunu ilgilendiren işlenmiş suçyönü de ortaya çıkmıştır. Nitekim5411 sayılı Bankacılık Kanunu cezai hükümlerinden 156. maddesinin ihlalinden kamu davası açılmış, TCK’nun sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak  suçlarının da işlendiğini ortaya koyan yeterli deliller ortaya çıktığı anlaşılmakla, konu makamınızca da soruşturulmaktadır.

 

B.  ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ

 

Teminat senedi sahteciliği

 

5.                  Yapılan soruşturmada icra takibine konulan şikayet konusu 3.700.000 TL. bedelli senedin TURKISHBANK A.Ş. resmi kayıtlarına işlenmediği anlaşılmış ve Şüphelilerden SEMRA OKTAYOĞLU hakkında 5411 sayılı kanunun 156. Maddesi uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmıştır. Yargılaması İstanbul 8. Ağır Ceza mahkemesi 2012/30 E. Kaydı ile devam etmektedir.

 

6.                  Şikayetimize konu 3.700.000 TL. bedelli senet, ilk GKS’nin imzalandığı 26.04.2007 tarihinde TEMİNAT SENEDİ olarak alıyoruz denilerek açığa imzalı olarak alınmış, GKS 16.8 Madde gereği “müşterinin muaccel hale gelen borcunun” tamamından fazla olamayacağı  sözleşme ile kabul edilmiş iken, yüksek bedelle doldurularak işleme konulmuştur. 5411 s. Kanunun 76 maddesi gereği onaylı bir sureti müşteriye/Müvekkile verilmediği için senet üzerinde kolaylıkla tahrifat yapılabilmiştir. İnceleme konusu senet 26.04.2007 tarihinde düzenlenmesine rağmen, düzenleme tarihinin 04.12.2008 olarak siyah mürekkepli kalemle yazılmış olmasına rağmen, günler hanesi, onlar basamağının altında mavi mürekkepli kalemle oluşturulmuş ‘’1’’ rakamına benzer bir hattın mevcudiyeti, sadece fiziksel değil kimyasal silinti yapılıp yapılmadığının da araştırılmasının gerektiği tespiti de yapılmıştır.(Uzman Bilirkişi İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’.)Bu konuda 28.05.2013 tarihli UZAMANLIK RAPORU ile  Uzman Bilirkişi İsmail Özkan tarafından hazırlanan MÜTALAA arasında çelişki olup kovuşturma aşamasında Adli Tıp Kurumundan alınacak raporla maddi gerçeğin ortaya çıkması sağlanabilecektir.

 

7.                  Şikayetimize konu, banka defter ve kayıtlarına işlenmeyen 3.700.000 TL. bedelli senedin, “ Bedeli ….nakden… Ahzolunmuştur.” şeklinde doldurulmuş olması da, gerçeğe aykırı sahte bir düzenlemedir. Zira senette yazılı 3.700.000 TL bedel Müvekkil tarafından nakden alınmamıştır. Burada da inkar edilemez bir sahtecilik suçu işlenmiştir.

 

 

Genel Kredi  Sözleşmeleri Sahteciliği

 

8.                  Müvekkil, TURKISHBANK A.Ş. Merkez Şubesi ile 26.04.2007, 19.07.2007, 21.09.2007, 28.04.2008 tarihli 4 adet Genel Kredi Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmelerin bonoda olduğu gibi açığa imzalı düzenlenmesi mümkün değildir. Dosyada mevcut ( aslı emanet memurluğunda) Genel Kredi Sözleşmeleri de TURKISHBANK A.Ş. tarafından hazırlanmış matbu örneklerin taraflar, yazı ve rakamla kredi limiti bölümleri boş 56 maddeden oluşmaktadır. Gerek genel hükümler gerek 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 76. Maddesi hükmü gereğince müşterisi ile GKS imzalayan bankanın, Genel Kredi Sözleşmesi’ni bütün kısımları ile tanzim edip doldurduktan ve taraflarca imzalandıktan sonra, onaylı bir örneğini de müşteriye vererek sözleşmeyi tamamlamış olacaktır. Müşteri, Müşterek müteselsil borçlu, müteselsil kefil imzaları tamamlanmadan,  kredi limitleri yazılmadan sözleşme ikmal edilmiş olmayacaktır.

 

9.                  Makamınızca resen alınan İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü 28.05.2013 tarihli UZMANLIK RAPORUNDA yapılan tespitler, GKS’ler üzerinde tahrifat yapıldığını ortaya koymaktadır. Raporun 1.maddesinde; “Tarafımızdan kırmızı renk kurşun kalemle çerçeve içerisine alınan bölümlerdeki halen mevcut el yazılarının, evvelce aynı yerlerdeki (kurşun kalemle yazılmış) ibarelerin fiziksel yolla silinmelerinden sonra yazılmış oldukları tespit edilmiştir”  denilerek sözleşmenin tanzim tarihinde  yazılı olmayan hususların ilave edildiği saptanmıştır.

 

10.              28.05.2013 tarihli UZMANLIK RAPORU 1.maddesinde inceleme konusu sözleşme asılları ile fotokopileri mukayese edildiğinde uygunluk göstermediği belirlenmiştir: “..inceleme konusu (4) adet kredi sözleşmesindeki yukarıda tespiti yapılarak tarafımızdan kırmızı renk kurşun kalemle çerçeve içerisine alınan,-söz konusu sayfa fotokopilerine atfen- sözleşmelerin ilk tanziminde yazılmayıp mevcut yerlerine sonradan yazılmış oldukları kanaatine varılmıştır

 

11.              28.04.2008 tarihli GKS yani tek bir GKS hariç olmak üzere, 26.04.2007, 19.07.2007, 21.09.2007 tarihli  GKS’deki Sevil Güney adına atılı bulunan imzaların ve 21.09.2007 tarihli GKS’nin Kredi Limitinin arttırılması ile ilgili sayfasındaki Sevil Güney adına atılı bulunan imzanın Sevil Güney’in el ürünü olmadıkları, tespit edilmiştir. (Uzman Bilirkişi İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’.) Bu tespit karşısında 3 adet GKS’de müteselsil kefil Sevil Güney adına atılan imzanın şüpheliler tarafından atılarak sahtecilik yapıldığı kanıtlanmış olmaktadır.

 

12.              Ayrıca 26.04.2007, 19.07.2007 ve 21.09.2007 tarihlerinde TURKISHBANK A.Ş. Merkez şube müdürü olan ve 2008 yılının yaklaşık mart ayı sonlarında Bakırköy şubesine tayin edilmiş olan Ali Baba Şanlı’nın, 21.09.2007 tarihli GKS’nin Kredi limitinin arttırılması ile ilgili sayfasındaki yetkili banka müdürü olarak Ali Baba Şanlı adına izafe edilmiş olan imzanın da, Savcılık Makamına vermiş olduğu beyan dilekçesinde de belirtmiş olduğu gibi,Ali Baba Şanlı’nın eli ürünü olmayıp,ifade etmiş oldukları gibi ıslak fakat taklit edilerek atılmış olduğu da tespit edilmiştir. (Uzman Bilirkişi İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI. Bu konu UZMANLIK RAPORU ile çelişkili olup Adli Tıp Kurumundan nihai rapor alınması gerekir.)

 

 

13.              Suç Senedi ile Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlamış olduğu tespit edilmiş olan banka yetkilisinin kim olduğu; TURKISHBANK A.Ş. tarafından ve hatta  özellikle Merkez Şube Müdürü olan ve Soruşturma Dosyamızın şüphelilerinden olan ve İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam etmekte olan Semra Oktayoğlu tarafından cevaplandırılması gerekir.

 

14.              Önemli olan, şikayetimize konu senet ve GKS’lerin yıllardır, Merkez Şube Müdürü Semra Oktayoğlu ve banka yetkililerinin, gerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve gerekse Mahkemelere vermiş oldukları yazılı ve sözlü beyanların aksine, Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlamış olan banka yetkilisi tarafından düzenlenmiş olduğunun tespit edilmiş olmasıdır. Bu kişinin kimliği ise TURKISHBANK A.Ş.’nin sorunudur.Bununla beraber, bilirkişi incelemeleri sonucu Senet ve GKS’leri düzenlemiş olan yetkilinin, Şüpheli Merkez Şube Müdürü Semra Oktayoğlu’nun olduğu ortaya çıkarılmıştır. ( 28.05.2013 tarihli UZMANLIK RAPORU md. 12 ve Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI)

 

15.              Yukarıda açıklamış olduğumuz gibi; kırmızı renk kurşun kalemle çerçeve içine alınarak işaretlenmiş ve silinerek sonradan yeniden yazılmış olduğu tespit edilen yazıların dışında Sözleşmelerin ilgili sayfalarında başka yazı kalmamaktadır ve bu durumda Sözleşme sayfalarının sözde kurşun kalemle doldurulduktan sonra imzalanmış olduğu kabul etmek gerekir ki kurşun kalemle sözleşme yazılıp imzalanması görülmüş bir uygulama değildir. Tamamen şüpheliler aleyhine delil olan bu değerlendirmeyi savunma avukatlarının sanki normal bir uygulama gibi ‘kurşun kalem silinmiş mürekkep kalemle doldurulmuştur’ diyerek suçu örtbas etme çabaları maddi delil ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Kaldı ki, silinen bölümlerin kurşun kalemle yazılıp silindiği kesin değildir. Silinme ve tahrifatın kimyasal yolla yapılarak, boşluklar  sonradan doldurulmuş olabileceği, bu durumun kesin tespit edilebilmesi için belge asıllarının VSC ( video spectral comparator) veya benzeri cihazları haiz bir fizik laboratuvarında incelenmesi sonucu anlaşılabileceği rapor edilmiştir. (Uzman Bilirkişi İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI )

 

16.              Sanık müdafilerinin “Sözleşmelerde ve senetteki el yazılarının tek bir şahsın eli ürünü olması, sorumluluk gerektiren ve suç teşkil eden bir eylem değildir’’  savunmalarının, yürütülen soruşturma açısından bir anlamı yoktur. Zira şikayetimize konu soruşturma, sözleşmeler ve senetteki el yazılarının tek bir şahsın eli ürünü olup olmadığı değildir. GK Sözleşmelerinde kazıntı, silinti yapılarak ve sahte imza atılarak sahtecilik yapılması ve teminat senedinde de tanzim tarihi ve boş hanelerin doldurulmasında sahtecilik yapılmasıdır. Bilirkişilerin “Sözleşmelerde ve senetteki el yazılarının tek bir şahsın eli ürünü olması” tespitlerinin ortaya çıkardığı gerçek; Şüphelilerin, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelere vermiş oldukları ifadelerin  ve avukatlarının savunmalarının aksinin ispatlanmış olmasıdır. Diğer bir deyimle Müvekkilin, senet ve GKS’lerin banka yetkilisi şüpheliler eliyle düzenlendiği ve yazıldığı iddialarının kanıtlanmasıdır. SUÇ SENEDİNİN, SÖZLEŞMELERE AYKIRI OLARAK,  BORCUN ÇOK ÜZERİNDE BİR TUTARLA, GKS’LERİ DÜZENLEMİŞ OLAN BANKA YETKİLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

 

17.              Söz konusu UZMANLIK RAPORU ve MÜTALAA BEYANI ile Şüpheli Semra Oktayoğlu’nun savunmaları çürümüştür. Şikayet konusu suç senedi ile ilgili olarak, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı 2010/48802 Soruşturma numaralı dosyada Semra Oktayoğlu; ‘’ …senedi hem kendisinin hem de eşinin imzalamasını istedik. Kendisi eşi huzurda bulunmadığı için senedi doldurup eşine de imzalatarak getireceğini söyledi. Dolayısı ile şu anda şikayete konu olan senedi kendisi haricen doldurdu ve bankamıza düzenlenmiş ve imzalanmış olarak getirip teslim etti. Hatta beni telefonla arayarak senedin tanzimi ile ilgili miktarını ne kadar yazacağını sordu. Ben de borcunu ve faizini hesaplayarak yaklaşık olarak 3.700.000.00TL olarak doldurmasını söyledim…demiş, buna karşılık,  28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 3, Paragraf 2’de; “İnceleme konusu (4) adet Kredi Sözleşmesi aslındaki el yazıları ile, (1) adet senet aslındaki, ‘’ADİL ALTAY GÜNEY’’ ibareleri haricinde kalan el yazıları arasında, Kaligrafik ve Karakteristik özellikler yönlerinden uygunluklar bulunduğu müşahede edilmekle, bahse konu el yazılarının, aynı (tek bir) şahsın eli mahsulü olduğu… kanaatine varılmıştır.’’  Tespiti yapılmış, savunmasının maddi gerçeklerle uyuşmadığı, doğru olmadığı anlaşılmıştır.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu

 

 

 

18.              Şikayet konusu olayın yargı mercilerine intikal etmesi sonucu TURKISHBANK A.Ş. yetkilisi olan Şüpheliler, denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri  beyan ve bilgilerde gerçeğe aykırı biçimde beyanlarda bulunarak 5411 sayılı Kanunun 155. Maddesinde düzenlenen Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma suçunu da işlemişlerdir. İlgili maddede, Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri veya yayımladıkları belgelerdeki gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü belgeleri imza edenler,..”in suç işledikleri ve cezalandırılacakları belirtilmektedir. Bankacılık müşterilerinin güven esasına göre kurulan ve işleyen bir kurum olması dolayısıyla, TCK. Genel hükümlere göre sahtecilik suçu teşkil eden bir eylem hukuksal bir değer olarak güven unsurunu zedelemesi sebebiyle özel kanunda ayrıca Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma suçu olarak düzenlenmiştir. Yukarıdan beri açıkladığımız üzere, şüphelilerin savunmaları bilirkişi UZMANLIK RAPORU ve MÜTALAA BEYANI ile itibar edilemez gerçeğe aykırı beyanlar olduğu anlaşılmış, Şüphelilerin tanzim edip  imzalayarak soruşturma nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına ve Mahkemelere sundukları GKS’lerinin sahtelikleri ve tahrif edilmiş olduklarının ortaya çıkmış olması karşısında suçun maddi unsuru gerçekleşmiş olmaktadır. Suçun faili GKS’i imzalayan ve mahkemelere sunan görevli/görevlilerdir. Müsnet suçla korunan hukuksal yarar bankacılık düzenidir. Kamu düzenine karşı işlenen suçlardan belgede sahtecilik suçlarının özel bir türü olarak, ‘gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçuyla’ aynı zamanda  hukuksal bir değer olan “güven” unsuru korunmaktadır. 5411 s. Kanunun 155. Maddesinde düzenlenen suç şikayet konusu olayımızda tüm unsurlarıyla gerçekleşmiş olup,  şüpheliler hakkında yasal işlem yapılmasını gerektirmektedir.

 

 

Açığa imzanın kötüye kullanılması

 

 

19.              Müvekkil ile yapılan GK. Sözleşmeleriyle birlikte teminat senedi denilerek açığa imzalı alınan senet, sözleşmenin 16.8 Maddesi gereği “müşterinin muaccel hale gelen borcunun” tamamından fazla olamayacağı  sözleşme kabul edilmiş iken, verilen teminat senedi verilme nedeninden farklı bir şekilde yüksek bedelle doldurularak işleme konulmak suretiyle TCK. 209.maddesinde tanımlanan “Açığa imzanın kötüye kullanılması”suçu işlenmiştir. 209.madde ; “Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırtanımlamasıyla söz konusu eyleme uygun suç tipini tarif etmiştir.

 

 

Nitelikli dolandırıcılık

 

 

20.              Şüphelilerin eylemleri, hileli davranışlarla Müvekkilin aldatılıp dolandırılmasıdır. Taahhüt işi yapmakta ve ekonomik sıkıntıları sebebiyle kredi kullanmak zorunda kalan Müvekkilin içinde bulunduğu zor şartlardan yararlanmak suretiyle Müvekkil dolandırılmıştır. Her şeyden önce 5411 Sayılı kanunun 76. Maddesi ihlal edilerek düzenlenen GKS’den onaylı birer suret Müvekkile verilmeyerek, sözleşmeler içeriği, özellikle kullanacağı kredi bedeli Müvekkilden gizlenmiştir. Daha sonra diledikleri gibi sözleşmeyi ve teminat senedini doldurarak kullanabilmek için, bankaya duyulan güven duygusundan da istifade ederek Müvekkil kandırılmıştır.  Müvekkilin sözleşmeden onaylı suret talepleri daha sonra vereceğiz denilerek ötelenmiş ama asla verilmemiştir.

 

Sözleşmenin gizlendiğinin en önemli bir delili de, adli makamlar ve Başsavcılığınız tarafından da istenmesine rağmen iki yıl gibi uzun bir süre GKS asılları makamınıza da gönderilmemiştir.

 

Açığa imzanın kötüye kullanılması suretiyle Teminat senedinin icraya konulması sırasında Müvekkil, bir ömür boyu kazandığı servetinin TÜRKISHBANK A.Ş. tarafından, banka ve icra müdürlükleri de vasıta kılınmak suretiyle elinden alınmak suretiyle dolandırıldığını anladığında çok geç olmuştur. Şüphelilerin eylemi, 5237 sayılı TCK’nun 158/b,d,f maddesine göre nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Suçun hile unsuru yukarıda anlattığımız şekilde gerçekleşmiş, Müvekkil haksız yere zarara uğratılmış iflas etmiş, TURKISHBANK A.Ş de haksız yarar sağlamıştır.

 

21.              İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan Genel Kredi Sözleşmelerine göre, 26.04.2007 tarihli 600.000 TL, 19.07.2007 tarihli 500.000 TL, 21.09.2007 tarihli  2.100.000 TL ve 28.04.2008 tarihli 2.000.000 TL tutarlarında ve toplam olarak 5.200.000 TL tutarında 4 adet Genel Kredi Sözleşmesi vardır.  Bilirkişi Mehmet Nuri Toplu’nun 16.05.2011 tarihinde hazırlamış olduğu Raporda ise,  belirtilen Genel Kredi Sözleşmesi sayısı sadece 3 ve toplamları da 3.100.000 TL’dir.Bilirkişi Raporunda belirtilen GKS’ler   miktar, tutar ve tarihleri mevcut GKS’ler ile uyuşmamaktadır. Bu nedenle, sonradan Sevil Güney’in imzası taklit edilerek düzenlenen GKS ile sayı ve miktar olarak arttırılarak GKS sayısının 4’e,  toplam tutarının 5.200.000 TL’ye arttırıldığı görülmektedir. Bu yolla haksız yarar sağlandığı açık olarak anlaşılmaktadır.

 

22.              Olayın nitelikli dolandırıcılık olduğunun en önemli bir delili de, 19.07.2007 tarihli Genel Kredi Sözleşmesini, o tarihte Merkez Şube Müdürü olmadığı halde, Şüpheli Semra OKTAYOĞLU’nun imzalamış olmasıdır. 28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 5, Paragraf 12’de tespit edilen bu maddi gerçek, GKS’lerin sözleşme tarihlerinde imzalanmadığı, boşa imza alındıktan sonra, sonradan tanzim edilerek diledikleri gibi kredi miktarı yazılarak ve tahrif edilerek düzenlendiği iddialarımızın ispatıdır. Böyle olmasaydı 19.07.2007 tarihinde Merkez Şubede görevli olmayan Şüpheli Semra Oktayoğlu’nun bu GKS’ni imzalamaması gerekirdi. Bu delil tek başına GKS’lerin sahteliğinin ve nitelikli dolandırıcılık için araç olarak kullanıldığının ispatı için yeterlidir.

 

 

Şüpheliler ve vekillerinin diğer itirazları

 

23.              ‘Senet ve GKS’lerdeki ıslak imzaların Adil Altay GÜNEY’in eli ürünü olduğu anlaşılmıştır’ şeklindeki beyanları üzerinde durmaya değer görmüyoruz. Zira şikayet dilekçeleri ve beyanlarında Müvekkil Adil Altay GÜNEY, imzaların kendisine ait olduğunu zaten ifade etmiştir. Soruşturma ile ortaya çıkan yeni bir durum değildir.

 

24.              Müvekkil eşi Sevil Güney’e ait imzanın sahteliğini iddia etmiş, Makamınıza sunduğumuz 24.07.2013 tarihli MÜTALAA BEYANI ile iddiası doğrulanmış, 28.04.2008 tarihli GKS yani tek bir GKS hariç olmak üzere, 26.04.2007, 19.07.2007, 21.09.2007 tarihli  GKS’deki Sevil Güney adına atılı bulunan imzaların ve 21.09.2007 tarihli GKS’nin Kredi Limitinin arttırılması ile ilgili sayfasındaki Sevil Güney adına atılı bulunan imzanın Sevil Güney’in el ürünü olmadıkları, tespit edilmiştir.

 

25.              Şüpheli müdafilerinin, 4 adet GKS’de yazılı kredi miktarlarının tamamını Müvekkilin kullandığı savunmaları TURKISHBANK A.Ş. nin toplam 2.941.550 TL’ kredi kullandırıldığı bilgisiyle yalanlanmaktadır. Şüpheli vekillerinin beyanları vekil edenlerinin beyanlarıyla örtüşmemektedir. Bu nedenle zaten itibar edilemez.

 

Şüpheli vekillerinin kredi miktarlarının tamamını Müvekkilin kullandığı savunmalarına itibar edilecek olursa şu soruyu sormak gerekir: Bahis konusu yaptıkları Genel Kredi Sözleşmeleri, 16.05.2011 tarihinde Bilirkişi Mehmet Nuri Toplu tarafından hazırlanmış olan Mali Bilirkişi Raporunun 6. maddesi ile kayıtlara geçen, 3 adet GKS ile toplam 3.100.000TLtutarındaki Genel Kredi Sözleşmeleri midir?Yoksa, Makamınızca res’en 15.Asliye Ticaret Mahkemesinden getirtilen 4 adet GKS ile toplam 5.200.000 TL tutarındaki Genel Kredi Sözleşmeleri midir?Eğer bahis konusu edilen sözleşmeler Savcılık kasasında olan GKS’ler ise, bu sözleşmelerde belirtilmiş olan toplam kredi tutarı 5.200.000 TL’dir ve fakat bankanın kendi beyanlarında belirtmiş olduğu kullanılan kredi miktarı ise sadece  2.941.550 TL’ dır. Yani kredinin 2.258.450 TL’lik  bölümü, karşılığında 4.000.000 TL’lik ilave ipotek de alındığı halde kullandırılmamıştır. Bakiye kredi kullandırılmadığı halde bu bölüme karşılık olarak alınmış olan  ipoteklerde iade edilmeyerek gayrimenkuller İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ OLARAK KULLANILARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YOLU İLE SATILMIŞTIR.

 

26.              Şüpheli avukatlarının ileri sürdüğü ’’Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra aynı fiilden dolayı CMK. 172/2 Maddesi gereğince Kamu davası açılamaz’’ iddialarının cevabı CMK. 172/2 maddede zaten vardır. “y_e_n_i_ _d_e_l_i_l_ _m_e_y_d_a_n_a_ _çık_m_a_d_ık_ça” dava açılamaz. Olayımızda ise sahtecilik iddialarımız doğrulayan y_e_n_i_ _d_e_l_i_l” niteliğinde  bilirkişi raporları               ve    y_e_n i    b e y a n l a r vardır. Ayrıca şüphelilere isnat olunan suçlar yönünden de farklılıklar olduğu ortadadır. Yasanın açık hükmü karşısında dava açılabileceğinde tereddüt yoktur.

 

27.              Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli delillere ulaşıldığı, delillerin takdir ve münakaşasının görevli mahkemeye ait bulunduğu dikkate alınarak kamu davası açılması gerektiği, itirazların dava açılmasını önlemeye yönelik maddi ve hukuki dayanaklardan yoksun olduğu Makamınızın dikkatine arz edilmektedir.

 

NETİCE VE TALEP:

 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz gerekçelerle; TURKISBANK A.Ş.’de görevli Şüphelilerin,

 

1.      resmi belgelerde sahtecilik (TCK.204),

2.      açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK.209),

3.      nitelikli dolandırıcılık (TCK.158), ve

4.      gerçeğe aykırı beyanda bulunma (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 155.maddesi)

 

suçlarını işledikleri yönünde haklarında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli deliller elde edilmiş olmakla;

 

Şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını Müşteki ve Müşteki Vekili olarak arz ve talep ederiz.28.08.2013

 

 

 

MÜŞTEKİ                                                                               MÜŞTEKİ VEKİLİ

Adil Altay GÜNEY                                                                 Av. Reşat PETEK