HÜRRİYET GAZETESİ, VAHAP MUNYAR VE TURKISHBANK A.Ş. (2)

TURKISHBANK A.Ş. İLE HUKUK MÜCADELEM

 

HAKSIZLIK ÖNÜNDE EĞİLMEYİNİZ, O ZAMAN HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİ DE KAYBEDERSİNİZ.

ANKARA’DA DA HAKİM’LER VARDIR.

Turkishbank A.Ş. ile yapmakta olduğumuz Hukuk mücadelesini oluşturan Yargı sürecinde,  bankanın yetkili ve avukatlarının, Soruşturma Makamları ve Mahkemelere vermiş oldukları beyan ve ifadelerde,  bankacılık şemsiyesi altına gizlenerek  uyguladıkları, yalan, aldatma ve konuyu saptırmaya çalışmanın yanında, soruşturma veya davalarla ile ilgili belgelerin asıllarının yetkili makamlara teslim edilmemesi neticesinde banka lehine gecikerek,  7. senesine girmekte olduğumuz Hak ve Hukuk Mücadelesi, Turkishbank A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene’nin, ‘’Eğer dediklerimizi yapmazsan, hayatı sana zehir ederiz.’’  açık tehdidi ile başlamış olan çok yönlü ve birbirlerine bağlı bir Hukuk mücadelesidir.

Turkishbank A.Ş.’nin uygulamış olduğu bütün Hukuk ve Etik dışı yaptırımlar incelendiğinde, bankanın bütün bu Hukuk dışı işlemleri, birbirlerine bağlı olarak ve çok önceden düşünüp planlayarak uyguladığı açık olarak ortaya çıkarılmıştır.

Bu nedenle, yapmakta olduğumuz Hukuk mücadelesi içinde, açılmış olan dava ve soruşturmalarla ilgili olarak ve bu dava ve soruşturmaların esasını oluşturan bütün konular, aslında bir zincirin parçası olarak ve esası doğrudan ilgilendiren bilgi ve belgelerden ayrı olarak değerlendirilemez.

AÇIKLAMALAR                                                                                        :

Turkıshbank A,Ş.’nin, elinde kullanmış olduğum kredinin 4 katı değerinde gayrimenkul ipoteği varken ve küresel kriz bahanesi ile ilave ipotek dahi aldığı ve bu krediye ait zamanında ödenmemiş tek bir devre faizi de olmadığı halde, hiç bir bildirimde bulunmadan ve Genel Kredi Sözleşmelerinin imzalanması sırasında zorla almış oldukları   boş senedi, kullanılmış kredinin çok üzerinde bir değerde doldurarak uygulamış oldukları infaz gibi icra ve haciz işlemlerine karşı, 80 aydır sürdürdüğüm HAK ve HUKUK mücadelesi ile ilgili ve belgelere dayanan bilgiler aşağıdadır.

7 yıla ulaşan bir zaman dilimi içinde, Turkıshbank A.Ş.’nin; Genel Kredi Sözleşmelerinin imzalanması sırasında ve sözde usul gereği nedeni ile  zorla almış oldukları boş senet; kullanılmış olan kredinin 4 katı tutarında gayrimenkul ipoteği de verilmiş olduğu ve bu kredi ile ilgili ödenmemiş hiçbir devre faizi de olmadığı halde,  banka tarafından  ve  bilgi verilmeden, kullanılmış kredinin çok üzerinde bir tutar olan 3.700.000.TL borç tutarı ile ve senedin üzerine sözde 04.12.2008 düzenleme tarihi yazılarak ve yine  senedin sözde düzenleme tarihinden sadece 21 gün sonra olan 25.12.2008 tarihinde de ödeme tarihi olmak üzere doldurulduktan sonra ve kendi düzenlemiş oldukları bu senetle ilgili olarak kanun gereği hiçbir ihtar yapılmadan ve   bilgimiz dışında olduğu için de ödenememesi bahane edilerek, 31.12.2008 tarihinde kredi hesabımız kat edilmiştir.

Kredi hesabının kat edildiği sırada, miktarı dava sürecinde olan fakat bankanın kendi kayıtlarına göre kullanılmış olan   2.941.545.00 TL  krediye karşılık  1.329.455.00 TL kredi  geri ödemesi yapılmış ve bu süre içinde toplam  696.485.76 TL dönem faizi ödenmiştir.

 Ve, yine bu süre içinde  krediler ile ilgili olarak ödenmemiş hiçbir devre faizi yoktur.

Kredi hesabının kat edilmesinden sonra ve kendi düzenlemiş oldukları SUÇ SENEDİ ile uygulamış oldukları icra işlemlerinden sonra ise, ilk 6 ay’da bankaya nakit olarak 1.558.695.00TL daha ödenmiştir. Bu ödeme ile beraber kullanılmış olduğu iddia edilen 2.941.545.00 TL krediye karşılık bankaya yapılmış olan nakit ödemelerin toplamı 3.584.635.76TL’ye ulaşmıştır.

 Buna rağmen, faiz haricinde  kalmış olan 1.328.850.00TL borca karşılık,  toplam değerleri 9.000.000.00TL’yi aşan gayrimenkuller, infaz gibi İcra işlemleri ile eritilerek, İcra satışları ile   gasp edilmiştir.

 Turkishbank A.Ş.’nin, kendi düzenlemiş oldukları bu senedi kullanarak uygulamış olduğu infaz gibi icra işlemlerine karşı sürdürmekte olduğumuz Hak ve Hukuk mücadelesinin; 25.08.2010 tarihinde, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz şikayet ile başlayan  Hukuk süreci ve  banka tarafından düzenlenmiş suç senedi ile suç senedini düzenlemiş  olan banka yetkilisinin hazırlamış olduğu ve tahrifat yapılarak üretilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri ile yapılan HUKUK dışı işlemler, bölümler halinde ve kısaltılarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

‘’Arz ettiğimiz bu kuralların, bilirkişi incelemeleri ile bertaraf edilerek tersine çevrilmesi, müvekkillerimin ve bankamızın telafi edilemeyecek derecede büyük ve çok ağır bir mağduriyetine sebebiyet verecek vahamettedir.’’ (Turkıshbank A.Ş. Avukat Sümer Altay, 2011)

Yukarıdaki olağan dışı ve dosyanın bilirkişi incelemesine gönderilmemesi için üstü örtülü olarak Savcılık Makamının tehdit edildiği beyan; Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, şikayetimizin doğrultusunda ve  Turkıshbank A.Ş. ile ilgili şikayet dosyasının ‘’ Bilirkişi tarafından incelenmesi’’ kararına karşı olarak, 09.05.2011 tarihinde,  2010/488802 sayılı Soruşturma dosyasına verilmiş olan dilekçeden alınmıştır.

Şikayetimizin başındaki, belgelerin üzerlerindeki yazıların, yaşları da dahil olmak üzere Kriminal incelemelerinin A.B.D’ de yapılması talebimize karşı ise, yine Turkishbank A.Ş.’nin avukatları,

‘’ Şikayet eden borçlunun bu beyanlarından sonra kriminolojik incelemenin ABD’de yapılması talebine hiçbir şekilde muvafakat vermiyoruz.’’

Beyanı ile karşı çıkmışlardır. Fakat,  Atalar sözüdür, ’’Yarası olan gocunur.’’ ve yine Atalar sözüdür  ‘’Gerçeğin en kötü tarafı, eninde sonunda ve bir gün ortaya çıkmasıdır.’’

Savcılık makamına yapılmış olan bu açık örtülü tehdide rağmen,  dosya bilirkişiye gönderilmiş ve bilirkişi tarafından hazırlanmış olan 16.05.2011 tarihli raporla, suç senedinin bankanın ticari defterlerinde kayıtlı olmadığı tespit edilmiş ve ayrıca, Güney Konut Organize Yapılar ve İnş.Ltd. ile Turkishbank A.Ş. arasında, 26.4.2007 tarihli 2.000.000.00TL, 19.07.2007 tarihli 600.000.00TL ve 21.09.2007 tarihli 500.000.00TL olmak üzere, 3 adet ve  toplam 3.100.000.00TL tutarlı Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanmış olduğu tespit edilmiştir.

Turkishbank A.Ş.’nin İcra işlemlerinde kullanmış olduğu senedin bankanın kayıtlarında bulunmaması nedeni ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 156.Maddesi olan, ‘’İşlemlerin  kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme.’’ suçu ve BDDK’nın da müdahil olması ile banka aleyhine İstanbul   8. Ağır Ceza Mahkemesinde CEZA DAVASI açılmış ve  merkez şube müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, şikayet konusu senedin bankanın resmi defterlerine kayıt yapılmaması suretiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 156.maddesine  muhalefet suçundan, 30.12.2013 tarih ve 2012/30 E. Sayılı karar ile 10 AY HAPİS kararı verilmiştir.

 Fakat şikayetimizin esas unsurları olan senet ve sözleşmelerin kimin tarafından yazılarak hazırlandığı ve yapılmış olan tahrifat ve sahteciliklerin tespit edilebilmesi için gerekli olan  Genel Kredi Sözleşmelerinin asılları,  2.5 yıl boyunca ve Turkishbank A.Ş.’ye gönderilmiş olan sayısız Tekit yazısına rağmen, Savcılık Makamına teslim edilmemiştir.

Sözleşme asılları teslim edilmediği için de, suç senedinin aslı ile birlikte Kriminal incelemeye gönderilerek diğer iddialarımızı doğrulayan kesin rapor alınamamıştır.

Genel Kredi Sözleşmelerin asıllarının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ve ancak 25.08.2010 tarihinde, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz suç duyurusundan yıllar sonra olan 18.01.2013 tarihinde res’en alınması ile,  Güney Konut Organize Yapılar ve İnş.Ltd. ile Turkishbank A.Ş. arasında  ve  Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptırılmış olan ‘’Mali Bilirkişi raporu’’ ile sayılarının 3 adet ve toplam tutarlarının 3.100.000.00TL olduğu tespit edilmiş olan Genel Kredi Sözleşmelerinin sayısının, 26.4.2007 tarihli 2.600.00.00TL, 19.07.2007 tarihli 500.000.00, 21.09.2007 tarihli 2.100.000.00TL ve 28.04.2008 tarihli 2.000.000.00TL olarak 4’e ve toplam tutarlarının ise 5.200.000.00TL’ye çıkartılmış olduğu tespit edilmiştir.

Ve, bu tespitlerden sonra ve  ancak 21.03.2013 tarihinde, sözleşmeler suç senedinin aslı ile birlikte,  kriminal inceleme yapılması  için gönderilebilmiştir.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 21.03.2013 tarihli ‘’UZMANLIK RAPORU’’ ile,

‘’Arz ettiğimiz bu kuralların, bilirkişi incelemeleri ile bertaraf edilerek tersine çevrilmesi, müvekkillerimin ve bankamızın telafi edilemeyecek derecede büyük ve çok ağır bir mağduriyetine sebebiyet verecek vahamettedir.’’

 Diyerek dilekçe veren  Avukat Sümer Altay’ın korkusu gerçekleşmiş ve yıllardır iddia etmiş olduğumuz gibi, banka yetkili ve avukatlarının Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Mahkemelere vermiş oldukları ifade ve beyanların yalan olduğu, suç senedinin, Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlayan banka yetkilisi tarafından düzenlenmiş olduğu ve,

Genel Kredi Sözleşmelerinin tamamının, silinip yeniden yazılarak üzerlerinde tahrifat yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

 Ayrıca, Uzman Bilirkişi İsmail Özkan’ın 24.07.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile de,  4 adet Genel Kredi Sözleşmesinin 3’ünde Sevil Güney adına atfen atılmış olan imzaların Sevil Güney’in eli ürünü olmayıp takliden atılmış olduğu ve kredi miktarının arttırılmasına ait Sözleşmede, banka yetkilisi ve müdür olarak Ali Baba Şanlı adına atfen atılmış olan imzanın da,  Ali Baba Şanlı’nın Savcılık makamına vermiş olduğu beyan dilekçesinde de açık olarak belirtmiş etmiş olduğu gibi, kendi el ürünü olmayıp, takliden atılmış olduğu,  kriminal raporlarla kesin olarak tespit edilmiştir.

 Soruşturmaya esas iddialarımızla ilgili yeni delilerin kesin olarak ve kriminal raporlarla tespit edilerek dosyaya kazandırılmış  olmasına rağmen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; KAMU DAVASI açılması için yasanın öngördüğü anlamda sunulmuş olan ‘’YENİ DELİLLER’’ ile, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 173/6 Maddesi uyarınca, Bakırköy 8.Ağır Ceza  Mahkemesinden karar verilmesi talep edilmiştir.

Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesinin ‘’Talebin reddine’’  kararını vermesi üzerine de, Turkishbank A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene,  eski Genel Müdür Abdullah Akbulak, eski Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer ve Merkez şube eski Müdürü Semra Oktayoğlu hakkındaki,  5411 sayılı Bankacılık Kanununa aykırılık, Bedelsiz kalan senedi kullanma, Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma ve Özel belgede sahtecilik,   suçlarını kapsayan 2012/56863  sayılı Ceza soruşturması ile ilgili Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan RED kararı,  ”Kanun yararına bozma”  talebi ile ADALET BAKANLIĞI’ na gönderilmiştir.

 Ve,

 ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel  Müdürlüğü, 01.09.2014 tarih ve 94660652-105-34-6696-2014-16713/56641 Sayılı Kararla, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının bozulmasının istenmesi talebi ile dosyayı YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiştir.

Dosya, 02.10.2010 tarihinde, YARGITAY 11.CEZA DAİRESİ’ ne gönderilmiş ve 2014 /18696 Numara ile arşivde iken iç yapılanma ve görev değişikliği ile YARGITAY 21.CEZA DAİRESİ’ne devir edilmiştir.

Dosya üzerinde inceleme yapan YARGITAY 21.Ceza Dairesi, 16.06.2015 tarihinde 2015/2060 Karar numaralı YARGITAY İLAMI ile, “Kanun yararına bozma” talebinin esasını oluşturan suçlara ilave olarak “Nitelikli dolandırıcılık” suçunun da ilave edilmesinin sorulması amacı ile ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş ve dosya 2014/6696 Dosya numarası ile incelemeye alınmıştır. 

 

 

KAMU OYUNA DUYURULUR.

SAYGILARIMIZLA.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞAATLAR LTD.ŞTİ.

FİTEM (FİNANSAL TETİKÇİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PLATFORMU)

Reklamlar

HÜRRİYET GAZETESİ, VAHAP MUNYAR VE TURKISHBANK A.Ş. 31.01.2016 (1)

31.01.2016 PAZAR GÜNÜ HÜRRİYET GAZETESİNDE VAHAP MUNYAR İMZALI TURKİSHBANK A.Ş  İLE İLGİLİ OLARAK VE BANKANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTEÇENE İLE YAPILMIŞ OLAN BİR HABER-RÖPORTAJ YAYINLANDI.

TURKISHBANK A.Ş. İLE YAPMIŞ OLDUKLARI HAK VE HUKUK DIŞI YAPTIRIM VE UYGULAMALARI NEDENİ İLE VE BÜTÜN ZORLUKLARA RAĞMEN  7 SENEYİ BULAN BİR HAK VE HUKUK MÜCADELESİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM. DEVAM ETMEKTE OLAN HUKUK DAVALARININ YANINDA,  İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN, YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTEÇENE, ESKİ GENEL MÜDÜR  VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ABDULLAH AKBULAK, ESKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER BİÇER VE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU HAKKINDA  “RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK, AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE  5411  SAYILI BANKACILIK KANUNUNA MUHALEFET” SUÇLARINDAN AÇILMIŞ OLAN CEZA SORUŞTURMASI DOSYASI İLE İLGİLİ OLARAK AVUKAT REŞAT PETEK’İN “KANUN YARARINA BOZMA” TALEBİ,  YARGITAY 21.CEZA DAİRESİ’NİN  BU SUÇLARA İLAVE OLARAK  “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK”  SUÇUNUN DA İLAVE EDİLMESİ TALEBİ İLE ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR.

MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU İSE, İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN AYRICA “HAPİS” İLE CEZALANDIRILMIŞTIR.

İSTANBUL 7.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE, BANKANIN AVUKATLARI OLAN GÜNAY YILMAZ VE YALIM ŞENTÜRK HAKKINDA,  “TEHDİT VE HAKARET” SUÇLARINDAN AÇILMIŞ OLAN CEZA DAVASI YARGITAY SAFHASINDADIR.

BENİMLE VE DİĞER TURKISHBANK A.Ş. MAĞDURLARI İLE İLGİLİ OLARAK DEVAM ETMEKTE OLAN DİĞER DAVA VE SAVCILIK SORUŞTURMALARINI “GOOGLE,WORDPRESS GÜNEY KONUT” SİTESİNDE İZLEYEBİLİR VE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. 

GÖNLÜM İSTERDİ Kİ, YİNE HÜRRİYET GAZETESİ VE YİNE AYNI SUTUNLARDA,  BEN VE DİĞER MAĞDURLARLA BİRLİKTE VE BELGELER IŞIĞINDA TURKISHBANK A.Ş. İLE İLGİLİ BİR HABER RÖPORTAJ YAPABİLSİN.

HÜRRİYET GAZETESİNDEN İLGİ VE HABER BEKLİYORUZ.

KAMU OYUNA DUYURULUR.

SAYGILARIMIZLA.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

FİTEM (FİNANSAL TETİKÇİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PLATFORMU)

 

 

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, İSTANBUL 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NİN ATILIM FAKTORİNG A.Ş. İLE İLGİLİ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERDİ.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN, İSTANBUL 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NİN 13.11.2015 TARİHİNDE GÖNDERMİŞ OLDUĞU VE KURUMUN FAKTORİNG FİRMALARINI DENETLEME UYGULAMALARI VE ATILIM FAKTORİNG A.Ş. İLE İLGİLİ MÜZEKKERESİNE, HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI MUHAMMET ERİŞEN İMZASI İLE 04.01.2016 TARİHİNDE CEVAP VERİLMİŞTİR.

İSTANBUL 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN, BDDK MURAKIPLARI ABDULLAH GÖKPINAR VE ASIM ALPAY PARLAK TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ  OLAN,  “ADİL ALTAY GÜNEY İSİMLİ ŞAHSIN ATILIM FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDAKİ 16.07.2013 TARİHLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ” İNCELEME KONULU VE   23.07.2014 TARİHLİ RAPOR İLE İLGİLİ BELİRSİZLİKLERİN AÇIKLANMASI İÇİN GÖNDERİLMİŞ OLAN MÜZEKKERE VE BDDK HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN CEVABI, MAHKEME’YE BDDK’NIN CEVABI İLE İLGİLİ BİLGİ VE YORUM DİLEKÇESİ VERİLDİKTEN SONRA, BİR KAÇ GÜN İÇİNDE BU SÜTUNLARDA YAYINLANACAKTIR.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

 

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI DOĞAN DANYEL DİNLER’İN, TEFECİLİK SUÇUNDAN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN VE AYNI ZAMANDA DA KENDİ BEYANI İLE ALACAKLI OLARAK HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDE OLDUĞUM, S.S. SAKLIBAHÇE KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN DE KANUN DIŞI ”FİİLİ BAŞKANI” BAŞKANI OLAN DOĞAN DANYEL DİNLER HAKKINDA, YAPMIŞ OLDUĞUM ŞİKAYET NEDENİ İLE  YAPILAN SORUŞTURMA SONUCUNDA AÇILMIŞ OLAN ” TEFECİLİK” CEZA DAVASINA, İSTANBUL 29.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE 2014/182 ESAS NUMARALI DOSYA İLE DEVAM EDİLDİ.

SANIK DOĞAN DİNLER’İN KATILMADIĞI DURUŞMADA, DOĞAN DANYEL DİNLER’İN TEFECİLİK ALACAĞININ ATILIM FAKTORİNG A.Ş. KANALI İLE TAHSİL EDİLMESİ İÇİN,  SANIĞIN FAKTORİNG FİRMASINDAN HAVALE EDİLMİŞ OLAN FAİZLİ ALACAĞINI, BANKA KASASINDAN GERİ ALIRKEN FOTOĞRAFLANMIŞ OLAN  DANYEL DOĞAN DİNLER’İN BABASI MİŞON DİNLER VE ŞÖFÖR-KORUMASI, TANIK OLARAK BU CELSEDE DE GETİRİLMEDİĞİ İÇİN, DURUŞMA 01.03.2016 TARİHİNE BIRAKILDI. ŞÖFÖR-KORUMA OLAN KİŞİNİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN DE İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE FEZLEKE YAZILMASINA KARAR VERİLDİ.

BİLİNDİĞİ GİBİ, ATILIM FAKTORİNG A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN DOĞAN DANYEL DİNLER, ATILIM FAKTORİNG A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN CEM DALVA VE ATILIM FAKTORİNG ÇALIŞANLARINDAN ELÇİN GÜNEY (SOY İSİM BENZERLİĞİ), İSTANBUL 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE VE 2015/81 ESAS DOSYA İLE VE  AYRICA ”RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK” SUÇLAMASI İLE DE YARGILANMAKTADIR.

YİNE BİLİNDİĞİ GİBİ, ATILIM FAKTORİNG A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI DOĞAN DANYEL DİNLER’İN, YİNE ”TEFECİLİK” SUÇLAMASI İLE VE  İSTANBUL 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE,  2011/417 ESAS SAYILI DOSYA İLE YARGILANMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

VE YİNE, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN, ATILIM FAKTORİNG A.Ş.’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI DOĞAN DANYEL DİNLER,  S.S.SAKLIBAHÇE KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANI BENO BÜNYAMİN ÇÜKRAN, ADİL ANJEL, YAŞAR MAYA VE SELİM YEŞİL HAKKINDA, 2015/65820 SORUŞTURMA NUMARASI İLE, ”NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRİN AKLANMASI VE SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK.” SUÇLARINDAN CEZA SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

BİR FAKTORİNG FİRMASININ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BU SUÇLARI İŞLERKEN, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN (BDDK) NEREDE OLDUĞU VE MALİYE BAKANLIĞI VE HAZİNEYİ TEMSİL EDEN AVUKATLARIN DAVAYA NEDEN KATILMAKTAN VAZ GEÇTİKLERİ İSE,  ASIL DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN VE EN BÜYÜK SORUNDUR.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR, FİTEM

TURKISH FAKTORİNG A.Ş.’NİN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN;   TURKISHBANK A.Ş.’NİN KURULUŞU OLAN VE HAKKINDA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ OLDUĞUM TURKISH FAKTORİNG A.Ş.’NİN FAALİYET İZNİNİN, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI İLE VE  23.07.2015 TARİHİNDE İPTAL EDİLDİĞİ ÖĞRENİLMİŞTİR.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NA YENİDEN BAŞVURU YAPILARAK,  GELİŞMELER HAKKINDA ALINAN BİLGİ KAMU OYUNA DUYURULACAKTIR.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR,

FİTEM  (FİNANSAL TETİKÇİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PLATFORMU)

TURKISHBANK A.Ş.’NİN GENEL MÜDÜRLERİNDEN ERHAN ÖZÇELİK HAKKINDA, BİR BAŞKA BANKADAKİ GÖREVİ İLGİLİ OLARAK YAPILMAKTA OLAN SORUŞTURMANIN TAMAMLANDIĞI VE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN, ”İDDİANAME” HAZIRLADIĞI ÖĞRENİLMİŞTİR.

YENİ ŞAFAK GAZETESİNİN ”TURKISH VURGUN” MANŞETİNDEN VE VEİS ATEŞ’İN TV NET PROĞRAMINDAN SONRA GÖREVİNDEN AYRILMIŞ OLAN  TURKISHBANK A.Ş.’NİN GEÇMİŞ DÖNEM GENEL MÜDÜRÜ ERHAN ÖZÇELİK’İN İSMİNİN, YİNE GÖREV YAPMIŞ OLDUĞU BİR BAŞKA BANKA  HAKKINDA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA YAPILMIŞ OLAN SUÇ DUYURUSU NETİCESİNDE AÇILMIŞ OLAN SORUŞTURMANIN DA İÇİNDE BULUNDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİR.

07.06.2015 tarihinde VATAN gazetesinde Elif Altın  tarafından yayınlanan habere göre,  Fatih Terim, eşi Fulya Terim, Petek Dinçöz, Can Tanrıyar ve Hıncal Uluç gibi ünlü isimlerle, işadamları İlham Gamgam, Mehmet Tahir Demirpence, Ümit Nalbantoğlu, Angelo Della Valle, Fabio Pierotti Cei’nin de bulunduğu 61 kişinin,  2012 yılında bir bankanın Levent özel bankacılık şubesinde usulsüzlük yapılarak 17,5 milyon dolar zarara uğratıldıklarının ortaya çıkarılmasından sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve  Bankanın genel müdür yardımcısı, şube müdürü, bölge müdürlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında “zimmet, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik“ suçlarından 30 yıldan 170 yıla kadar değişen hapis cezaları ile cezalandırılmalarının istenmiş olduğu ve İDDİANAME’nin İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği  ve ayrıca BDDK’ya da suç duyurusunda bulunulacağı öğrenilmiştir.

Usulsüz işlemlerin o dönemde Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özçelik’in onayı ve şikayet edilen diğer ilgililerin sözlü talimatıyla başlatıldığı belirtillmiş olan İDDİANAME’nin  kabul edilmesi halinde ilgililerin yargılanmalarının başlayacağı öğrenilmiştir.

‘TURKİSH VURGUN” ve ”Turkıshbank’ta sahte belge skandalı” olarak gazetelerde manşet olan Turkishbank A.Ş. ile 7.senesine girdiğim Hak ve Hukuk mücadelesinin bir parçası olarak,  bankanın yönetim kurulu başkanı Hakan Börtecene, Erhan Özçelik’ten önceki Genel Müdürü Abdullah Akbulak, geçmiş dönem genel müdür yardımcısı Taner Biçer ile İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis ile cezalandırılmış olan geçmiş dönem Merkez şube müdürü Semra Oktayoğlu hakkında ”Resmi belgede sahtecilik, açığa imzanın kötüye kullanılması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa muhalefet” suçlarından devam etmekte olan Ceza Soruşturması ile ilgili KANUN YARARINA bozma talebimiz ADALET BAKANLIĞI tarafından kabul edilmiş olup, dosya YARGITAY 21.Ceza Dairesi tarafından incelemeye alınmıştır.

7.senesine girmiş olduğum Hak ve Hukuk mücadelem sırasında, bütün şikayetlerime ve ısrarlı takiplerime rağmen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın, en azından benim şikayetlerimle ilgili olarak gerek Turkishbank A.Ş. ve gerekse Atılım Faktoring A.Ş. ile ilgili denetim ve yaptırımlarının eksik veya yetersiz olduğu,  şikayetlerimin ise kağıt üzerinde ve dosyalarda kalabildiği, son derece açık olarak ve üzüntü ile tespit edildiği için, yukarıdaki gazete haberi ve soruşturma ile ilgili olarak, BDDK’nın ne yapacağı ise,  özellikle çok önemlidir.

Bu nedenle, değişen Başkanı ile BDDK’nın,  Banka ve finans kurumlarının yapmış olduğu Hukuk dışı yaptırım ve uygulamalara ve daha doğrusu ise işlenmiş olan suçlara karşı nasıl bir tavır alacağı ve yaptırım uygulayabileceği veya diğer bir deyişle bankaların lehine olarak faiz lobisinin baskısına dayanıp dayanamayacağı önümüzdeki günlerin cevap bekleyen en önemli sorusudur.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR, FİTEM

TURKISHBANK A.Ş. VE ATILIM FAKTORİNG A.Ş. İLE HUKUK MÜCADELEMİ ANLATAN, ”FİNANSAL TERÖR VE BANKA” BELGESEL KİTABIM, EYLÜL BAŞINDA KİTAPÇILARDA.

TURKISHBANK A.Ş.VE ATILIM FAKTORİNG A.Ş. İLE 7 SENEDİR YAPMAKTA OLDUĞUM HAK VE HUKUK MÜCADELESİNİN  BÜTÜN SAFHALARINI,  BELGELERİ İLE BİRLİKTE AÇIKLAYAN VE BUNA BAĞLI OLARAK DA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN, BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİNİ DENETLEMEKLE GÖREVLİ DEVLET KURUMLARININ VE  HUKUK SİSTEMİMİZİN AKSAYAN YÖNLERİNİN MERCEK ALTINA ALINMIŞ OLDUĞU,  ”FİNANSAL TERÖR VE BANKA” ADLI BELGESEL KİTABIMIN 1.CİLDİ,  EYLÜL BAŞINDA  SATIŞA SUNULACAKTIR.

ADİL ALTAY GÜNEY, İSTANBUL 2015.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN; TURKISHBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTECENE, GEÇMİŞ DÖNEM GENEL MÜDÜRÜ ABDULLAH AKBULAK, GEÇMİŞ DÖNEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER BİÇER VE GEÇMİŞ DÖNEM MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU HAKKINDA, TCK MADDE 207 VE TCK MADDE 277 KAPSAMINDAKİ SUÇLARDAN CEZA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI.

TURKISHBANK A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN BÖRTECENE, GEÇMİŞ DÖNEM GENEL MÜDÜRÜ ABDULLAH AKBULAK, GEÇMİŞ DÖNEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER BİÇER VE İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKESİNCE HAPİS İLE CEZALANDIRILMIŞ OLAN GEÇMİŞ DÖNEM MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA OKTAYOĞLU HAKKINDA; 29.05.2015 TARİHİNDE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA YAPMIŞ OLDUĞUM SUÇ DUYURUSU NETİCESİNDE, 2015/71205 SORUŞTURMA NUMARASI İLE TCK MADDE 207 VE TCK MADDE 277 KAPSAMINDAKİ SUÇLARDAN, CEZA SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTIR.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF), TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, BAŞBAKANLIK, BANKALARDAN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI VE ADALET BAKANLIĞI, AÇILMIŞ OLAN BU SORUŞTURMA İLE İLGİLİ OLARAK AYRICA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI DANYEL DOĞAN DİNLER HAKKINDA, (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI’NA SUÇ DUYURUSU YAPILDI.

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI DANYEL DOĞAN DİNLER, ATILIM FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİCİLERİ, S.S.SAKLIBAHÇE KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANI BENO BÜNYAMİN ÇÜKRAN, JOSEF SARANGA, MORİS DOENYAS, VE DANYEL DOĞAN DİNLER’İN KARDEŞİ MERİ DİNLER ANEVİ HAKKINDA (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI’NA SUÇ DUYURUSU YAPILMIŞTIR.

BU SUÇ DUYURUSU VE ATILIM FAKTORİNG A.Ş. İLE DANYEL DOĞAN DİNLER HAKKINDA DEVAM ETMEKTE OLAN CEZA DAVALARI HAKKINDA, (BDDK) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, (HSYK)HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU, (TBMM)TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU, ADALET BAKANLIĞI VE BANKALARDAN SORUMLU DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN, DİLEKÇE İLE AYRICA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.

MASAK’A YAPILMIŞ OLAN SUÇ DUYURUSU İLE, DANYEL DOĞAN DİNLER HAKKINDA; İSTANBUL 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ VE YİNE İSTANBUL 29.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE DEVAM ETMEKTE OLAN ”TEFECİLİK”CEZA DAVALARI İLE İSTANBUL 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE DEVAM ETMEKTE OLAN ”ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK” CEZA DAVASI İLE İLGİLİ BİLGİLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BU SİTEDE YAYINLANACAKTIR.

BİLGİLERİNİZE SAYGI İLE ARZ OLUNUR.

ADİL ALTAY GÜNEY, YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

KAMUOYU AÇIKLAMASI

HAKSIZLIK ÖNÜNDE EĞİLMEYİNİZ, O ZAMAN HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİ DE KAYBEDERSİNİZ.

KAMUOYU AÇIKLAMASI

22.11.2014 tarihinde 21.15’de BURSA TV’de ‘’OYUN BOZAN’’ proğramına konuk konuşmacı olarak katıldıktan sonra, 23.11.2014 tarihinde sabaha karşı misafir olduğum otelden, Bursa Emniyet Müdürlüğündeki nezarete alınmama neden olan ‘’Yakalama kararı’’ ve bu kararın perde arkası.

22.11.2014 tarihinde, BURSA TV’de, saat 21.15’de başlamış olan ve Sayın Abdurrahman Dilipak ve Sayın Demir İnal ile birlikte katılarak konuk konuşmacı olduğumuz ve ancak gece yarısı 0.20’de sona erebilen ve Kenan Yasan’ın yönettiği ‘’Oyun Bozan’’ programından sonra misafir olduğum otel odasından, sabaha karşı 4.40 sıralarında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinden 2 Polis memuru ile alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğünde nezarete götürüldüm.

Yaklaşık 5 saat nezarette kaldıktan sonra Sayın Abdurrahman Dilipak’ın Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek duruma müdahale etmesi ile 23.11.2014 günü saat 11.00’e doğru ifademin alınması için Bursa Adliyesine sevk edildim. Savcı Nazmi Güven tarafından alınan ifadem sırasında, Turkishbank A.Ş. adına, avukat Dr.Duygun Yarsuvat ve avukat Nurcan Çöl tarafından, hakkımda ‘’ Sahtecilik, suç uydurma ve dolandırıcılık’’ suçlaması ile yapmış oldukları suç duyurusu nedeni ile ve ihtimal ki, 22.1.2014 tarihinde BURSA TV’de yayınlanacak olan ve FİTEM olarak katıldığımız programa çıkmamın engellenebilmesi için 19.11.2014 tarihinde yakalama emri çıkarıldığını öğrendim.

Halbuki bahis konusu suçlama 20.03.2013 tarihinde yapılmış ve aleyhimde açılmış olan 2013/42455 sayılı soruşturma ile ilgili olarak da, 14.11.2013 tarihinde Savcı Ekrem Türkoğlu’na soruşturma ile ilgili ifade ile şikayet konusu iddialar hakkında bilgi ve belgelerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.

2013/42455 numaralı soruşturmaya ait 14.11.2013 tarihli SORGULAMA TUTANAĞI’ nın ifade bölümü aşağıdadır.

‘’SORULDU: Ben suçlamaları kabul etmem, iddia edilen bankayla yapılan kredi sözleşmelerindeki tahrifat iddiası benimle ilgili değildir, dosyada da anlaşılacağı üzere belirtilen bankadan kredi çektiğim doğrudur, ancak miktarı, ödemeleri, faizleri konusunda çeşitli ihtilaflar meydana gelince bunlarla alakalı hukuk ve ceza mahkemelerinde pek çok davalar görülmüştür.

Özellikle soruşturmaya konu somut kredinin konusu olan sözleşme evrakında sahtecilik yapılıp bir takım rakamların değiştirildiği hususunda benim daha önce müşteki sıfatı ile şikayetim olmuştu, halen bu olayın soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/56863 soruşturma nolu dosyasında Savcı Ercan Devrim’de devam etmektedir. Dosyada soruşturma tamamlanmış, nihai olarak sahteciliğe yönelik bilirkişi raporu da alınmıştır. Bu dosya şikayetcileri, o dosyada şüpheli konumundadır, zannedersem devam eden hukuk davalarında süre kazanmak, belirttiğim soruşturma dosyasına da karşı delil amaçlı bu tür şikayette başvurmuşlardır. 2012/56863 soruşturma nolu dosyanın konusu, tarafları ve delilleri aynıdır, sadece tarafları yer değiştirmiş vaziyettedir, ben öncelikle belirttiğim nedenlerle her iki dosyanın birleştirilmesini, ona göre soruşturmanın yürütülmesini istiyorum, gerekli görünürse ayrıntılı ve esasa ilişkin savunmalarımı da daha sonra bildireceğim, ancak belirttiğim dosyadaki delillerden de anlaşılacağı üzere böyle bir işlemi yapmakta benim menfaatim yoktur, evrakların aslı bankadadır, fiilen böyle bir şeyi yapmam mümkün değildir. Benim olayla ilgili şimdilik söyleyeceklerim ve beyanlarım bundan ibarettir, dedi.’’

Benim bu ifadem ve delillere dayanan açıklamalarım üzerine, Savcı Ekrem Türkoğlu tarafından, aynı gün yani 14.11.2013 tarihinde 2013/42455-5447 sayılı kararla, hakkımda yapılmış olan ve doğru olmayan iddiaların bulunduğu şikayetle ilgili dosyayı, bu dosyadaki şikayetçilerin ‘’ŞÜPHELİ’’ oldukları ve Savcı Ercan Devrim tarafından uzun zamandır yürütülmekte olan 2012/56863 sayılı soruşturma ile birleştirilmesi kararı verilmiştir.

Devamında ise aradan yine 4 ay geçtikten sonra, 12.03.2014 tarihinde Savcı Ercan Devrim’in, yürütmekte olduğu soruşturma ile ilgili olarak Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesine talep yazısı göndererek, Turkishbank A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, eski Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Akbulak, eski Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer ve Merkez Şube eski Müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, Resmi belgede sahtecilik, açığa imzanın kötüye kullanılması, 5411 sayılı Bankacılık kanununa muhalefet ve senedin anlaşmaya aykırı olarak ve alacak miktarından fazla olarak doldurulması suçlarından, Ceza Davalarının açılması için 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 173/6 maddesi uyarınca karar verilmesini istemesine rağmen bu talep, Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 29.04.2014 tarihli ve 2014/1132 değişik iş sayılı kararla ret edilmiştir.

Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ve dosya içeriği hakkında yeterli incelemelerin yapılmadan verildiğine inanmak istediğimiz bu haksız ve yanlış karar üzerine,  dosya,  Avukat Reşat Petek tarafından 17.06.2014 tarihinde ‘’KANUN YARARINA BOZMA’’ talebi ile ADALET BAKANLIĞI’’ na gönderilmiştir.

Ve, ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, KANUN YARARINA BOZMA talebimiz kabul edilerek, dosya 01.09.2014 tarihli ve 2014-16713/56641 sayılı kararla, 02.10.2014 tarihinde incelenmek üzere YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ na gönderilmiştir.

ADALET BAKANLIĞI tarafından kanun yararına bozma talebimiz kabul edilerek, Turkishbank A.Ş.’nin en üst yöneticileri olan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, eski Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Akbulak, eski Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer ve Merkez Şube eski Müdürü Semra Oktayoğlu hakkında Ceza dava ve davalarının yolunun açılması üzerine;  yürütülmekte olan Ceza Soruşturması ile birleştirilmiş olan ve şüphelilerin sözde müşteki olarak gösterilmeye çalışıldığı ve soruşturma numarası 2013/79264 olarak değiştirilen soruşturma ile ilgili olarak işlemler devam ettirilerek UYAP üzerinden veya SMS’le bilgi verilmeden ‘’Yakalama’’ kararı çıkartılarak, belki de tutuklanmamın sağlanması ve gerek şahsi ve gerekse FİTEM (Finansal tetikçilik ve yolsuzlukla mücadele Platformu) adına yazılı ve görsel basında açıklama yapmamın önü kesilmeye çalışılmıştır.

23.11.2014 tarihinde Bursa Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinden alınarak sevk edilmiş olduğum Bursa Adliyesinde sayın Savcı Nazmi Güven’e,  22.11.2014 tarihine kadar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma ile ilgili olarak gerek UYAP veya gerekse SMS’le  ilgili herhangi bir uyarı bilgi gelmediğini de ifade ederek vermiş olduğum ve yapılmakta olan soruşturma ile ilgili de çok genel bilgileri kapsayan ifadeden sonra, sayın Savcı’dan,  elimde bulunan ve kendisine gösterdiğim bilgi ve belgeleri muhakkak soruşturma savcısı olan Levent Çığıl’a da göstermem tavsiyesini aldıktan sonra Bursa Adliyesinden ayrıldım.

Bursa Adliyesinin çıkışında bekleyen sayın Kenan Yasan ve BURSA TV’ye kısa bir açıklama ile durum değerlendirmesi yaptıktan sonra ki bu açıklama ektedir, Televizyon Haber Merkezinde, sıkıntılı ve üzücü durum nedeni ile destek olmak için gelen FİTEM yöneticileri ve üyelerinden bir kısmı ile birlikte yaptığım Basın açıklamasından sonra İstanbul’a döndüm.

Hemen ertesi günü olan 24.12.2014 tarihinde öğlenden sonra, İstanbul Çağlayan Adliyesinde, soruşturma savcısı Levent Çığıl’ı odasında, ‘’Yakalama kararı’’ çıkartmış olduğu soruşturma hakkında bilgi almak ve kendisine de bilgi vermek amacı ile ziyaret ettim. Katibesi ile çalışmakta olan sayın Savcı Levent Çığıl,  o gün itibarı ile 10 gün izinli olduğunu ve çalışmakta olmasına rağmen izinli olduğu için ancak izinden döndükten sonra görüşebileceğimizi söyledikten sonra, kendisinden dosyanın bir suretini alabilmek için müsaade istediğimde ise, kendisi yokken vekil savcıdan dilekçe ile talep edebileceğim tavsiyesini aldıktan sonra odasından ayrıldım.

Turkishbank A.Ş. ve başta Av.Dr.Duygun Yarsuvat olmak üzere avukatları tarafından yapılmak istenen; ADALET BAKANLIĞI tarafından bozulma istemi ile gönderilen ve YARGITAY tarafından incelenmekte olan ‘’Kanun Yararına bozma’’ talebimizin dayanmakta olduğu tahrifat ve sahtecilikle ilgili delillerle belgelerin, aslında banka tarafından değil, benim tarafımdan yapılmış olabileceğine dair bir savcılık soruşturması ve buna bağlı olarak da bir Ceza davası açılmasını sağlayarak, kavram kargaşası ile YARGITAY’da dosyamızı incelemekte olan Yüksek Hakimlerin aklını karıştırmaktır.

Ve yine bunun yanında yapılmak istenen, Turkishbank A.Ş.’nin ve başta Dr.Duygun Yarsuvat olmak üzere avukatları hakkında; TCK.MADDE 207 ve TCK.MADDE 277  bağlamında açılmış  ve 1 yıldır İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Büro’da  Sayın Savcı  Mehmet Güncan tarafından yürütülmekte olan 2013/20727 Dosya numaralı Ceza soruşturması için,  şikayetçi aleyhine bir delil yaratmaya çalışılarak,  Turkishbank A.Ş.’ nin avukatları hakkında açılacak 2. ceza dava ve davalarının açılmasının engellenmeye çalışılması veya en azından geciktirilmesidir.  (Alıntı, Adil Altay Güney’in ‘’FİNANSAL TERÖR ve BANKA’’ belgesel kitabı.)

 

ADİL ALTAY GÜNEY, FİTEM

YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR
GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞ.LTD.ŞTİ.

Ekler.
1.Bursa Adliyesi 23.11.2014 tarihli ifade tutanağı.
2. Adliye önü açıklama.
3. Basın açıklaması.

GOOGLE, ‘’WORDPRESS GÜNEY KONUT’’ ADİL ALTAY GÜNEY’İN HAK VE HUKUK MÜCADELESİ

http://www.güneykonut.com.tr
http://www.kemerormanevleri.com
altaygüney@güneykonut.com.tr
cep telefonu: 0532 212 70 62 – 0533 668 23 73

ATAKÖY 11.KISIM ZAMBAK BLOK A/8 BAKIRKÖY-İSTANBUL