01.07.2013 TARİHİNDE TURKISHBANK A.Ş.’NİN YAN KURULUŞU OLAN TURKISH FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. HAKKINDA, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSU.

 

HAKSIZLIK ÖNÜNDE EĞİLMEYİNİZ, O ZAMAN HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİ DE KAYBEDERSİNİZ.

 

 

 5411 sayılı Bankalar kanununun 155. Maddesindeki ‘’Gerçeğe aykırı beyanda bulunma’’ suçuyla korunan hukuksal yarar, bankacılık düzenidir. Bunun yanı sıra kamu güvenine karşı işlenen suçlardan belgede sahtecilik suçlarının özel bir türü olan bu suçla, bankacılık alanında önemli bir unsur olan ‘’GÜVEN’’ adlı hukuksal değer korunmaktadır. Zira, bankacılık düzenini sağlamakla yükümlü kişi ve kuruluşlar ile bankacılık alanındaki hukuka aykırılıkları cezalandırmakla görevli kurumların, üstlendikleri fonksiyonları etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri, aynı şekilde bankalardan elde edilecek güvenilir bilgi ve belgelere ve bankaların gerçeğe uygun kayıtlarına dayanmaktadır. (MUSTAFA AKIN, BANKACILIK CEZA HUKUKU)

 

 

 

 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI                                                                        01.07.2013

 

A-

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU tarafından, Turkıshbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Soruşturmaya esas suçların işlenmiş olduğu dönemin Genel Müdürü Abdullah Akbulak, Genel Müdür  yardımcısı Taner Biçer ve suçların işlendiği Merkez Şube’nin aynı bankanın Levent Şubesine tayin edilen Müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK, BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMA, HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK suçlarından, yürütülmekte olan SORUŞTURMA ile ilgili olarak;

YENİ ŞAFAK GAZETESİNDE, 21.Nisan.2013 Pazar günü ‘’TURKISH VURGUN’’ adı ile MANŞETTEN HABER yapılmış, takip eden 22.Nisan.2013 tarihinde haber dizisine devam edilerek, 24.Nisan.2013 tarihlerinde de Banka avukatları Günay Yılmaz ve Yalım Şentürk hakkında, beni ölümle tehdit etmeleri nedeni ile Savcılık Makamının CEZA DAVASI talebine, ADALET BAKANLIĞI tarafından OLUR verilmesi konusu işlenerek HABER serisine devam edilmiştir.

Mağduriyetimizin ve  yürütülmekte olan Soruşturmanın  KAMUYA MAL OLMASI ile, TV NET TELEVİZYONU, 23.Nisan.2013 tarihinde Sayın Veyis Ateş’in ‘’HABERE BAKIŞ’’ proğramında  konuk olarak davet ederek, konunun son derece geniş olarak ‘’Görsel Medya’’ ya da taşınmasını sağlamıştır.

Mağduriyetimizin ve tarafınızdan yapılmakta olan Ceza Soruşturmasının, geniş Halk kitlelerine ve dolayısı ile KAMUYA mal olması neticesinde, geçtiğimiz günlerde, Turkıshbank A.Ş.’de; bankanın 0.40 hissesinin sahibi olan Kuwait National Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Abdulrahman Al-Bahar’a yazmış olduğumuz şikayet mektubu üzerine görevinden alınmış olan Genel Müdür Abdullah Akbulak ve Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer’ in yerine atanmış olan, yeni Genel Müdür Erhan Özçelik ile birlikte, yeni Genel Müdür Yardımcıları İsmet Şenalp ile Selçuk Canbaş’ın, Hukuk işleri sorumlusu Avukat Günay Yılmaz’ın işlerine son verilmiştir.

54 Aydır sürdürdüğümüz Hak ve Hukuk mücadelesi sırasında, Cumhuriyet Başsavcılıklarına Turkıshbank A.Ş. hakkında yapmış olduğumuz şikayetlerle ilgili olarak hazırlanan Uzmanlık Raporları, Turkıshbank A.Ş.’nin yapmış olduğu bütün kanun dışı işlem ve uygulamaları ortaya çıkarmaya başlamıştır.

B-

Yine Turkıshbank A.Ş.’nin bir yan kuruluşu olan Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile, 2008’in son aylarında, dilekçemin ekinde, şirketin kayıtlarından da görüleceği gibi kısa bir dönemde tedarikçilerime vermiş olduğum ve aşağıda listesi görülen toplam 552.996.42 TL değerindeki  8 adet çek (Ek. 1,2,3) ile girmiş olduğum  ticari ilişkinin,  bu güne kadar sözlü ve yazılı defalarca talep etmiş olmama rağmen, hesap ekstresi alınamamıştır.

     1.   Baran halıcılık      1616532   no’lu çek  11.11.2008 tarih                            49.360.42 TL

     2.   Toposmanoğulları 1616517  no’lu çek  22.11.2008  tarih                           48.804.00 TL

     3.   Baran halıcılık      1616519   no’lu çek  25.11.2008 tarih                            72.200.00 TL

     4.   M.B Orman ür.     1616515   no’lu çek  26.11.2008 tarih                            39.000.00 TL

     5.   Baran halıcılık      1616523   no’lu çek  28.11.2008 tarih                            85.000.00 TL

     6.   Baran halıcılık      1620729   no’lu çek  09.12.2008 tarih                            46.739.00 TL

     7.   Isı Malzemeleri     1620728  no’lu çek  19.12.2008  tarih                         126.893.00 TL

     8.   Baran halıcılık      1616524   no’lu çek  28.12.2008 tarih                            85.000.00 TL   

TOPLAM                                                                                                             552.996.42 TL

Dilekçemin ekinde örneklerini sunmuş olduğum ve gecikerek ödenmiş olan çekler ile ilgili olarak Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.’ nin, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğu şikayet neticesinde ise, 10.11.2009 tarihinde İDDİANAME düzenlenerek, aleyhimde ŞİŞLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE 2009/1751 E. Dosya numarası ile CEZA DAVASI açılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 2012/56863 sayılı dosyası ile yürütülmekte olan CEZA SORUŞTURMASI’ nın nedenlerinden ve İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/186 sayılı dosyası ile devam etmekte olan ve Türkıshbank A.Ş.’nin, Güney Konut Organize Yapılar ve İnşaatlar Ltd.Şti’ nin kredi hesabını, bankaya kullanmış olduğu ticari kredinin 4 katı tutarında gayrimenkulünü ipotek olarak vermiş olmasına ve ipotekli tek bir gayrimenkulün bankaya olan bütün borcu karşıladığı bilinmesine rağmen, ipotek edilmiş olan bütün gayrimenkullerin;  bankanın haberimiz olmadan düzenlemiş olduğu ve şikayetimizin esasını teşkil eden Suç senedi ile yapmış olduğu İcra işlemleri ve satışları ile elde edilebilmesi için ve bu nedenle de kredi hesabının KÖTÜ NİYETLE kat edilmesine sebep yaratılabilmesi için, çeklerin bir kısmı, vade tarihinden önce bankaya ibraz edilerek firma ve kredi hesabı zor duruma düşürülmüştür.

Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş tarafından, Şişli Asliye Ceza Mahkemesinde Ceza Davası açılmış olan  çeklerle ilgi olarak hiçbir bildirimde bulunulmadığı gibi, Turkısh Faktoring A.Ş.’ye,  Turkıshbank A.Ş.’nin Avukatı olan Günay Yılmaz’a banka borcuna mahsuben yapmış olduğum ödemeden, mahsup yolu ile 255.000.TL ödeme yapılmış olduğu (Ek.4) ifade edilmiş olmasına rağmen, bu ödemeler ve diğer çeklerin çeklerin ödenmesi, hesabın bakiyesi ve neticesi ile ilgili olarak herhangi bir resmi  hesap ekstresi gönderilmemiştir.

Turkısh Faktoring A.Ş. vekili Günay Yılmaz’ın Katılan vekili olarak katıldığı, Şişli 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2009/1751 Esas sayılı dosyasının 31.03.2011 tarihli duruşma tutanağından (Ek. ) alınmış olan bazı ifadeler aşağıdadır.

‘’SANIK SAVUNMASINDA: Bana sormuş olduğunuz Güney Konut Ltd.Şti.’nin ortağı ve sorumlu müdürüyüm,……diğer çeklerde fazlasıyla faktoring şirketine ödenmiştir, buna ilişkin yazılı beyanımızı Mahkemenize ibraz ettik, dediği görüldü.’’

‘’Katılan vekili (Turkıshbank A.Ş. ve Turkısh Faktoring A.Ş. avukatı Günay Yılmaz), bizim şikayetimiz devam ediyor, çeklerin bir kısmının ödendiği doğrudur, ancak diğerleri ödenmemiştir, dedi.’’

Yukarıdaki ifadelerin, tutanaklara geçmesine ve Cumhuriyet Savcısının eksikler giderilsin demesine rağmen, ödemelerle ilgili kayıtlar Mahkemeye teslim edilmemiş ve bedeli ödenmiş çeklerle, ADALETİ yanıltmak ve zarar vermek nedeni ile, Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş. hakkında, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığında 2011/22731 numara ile Soruşturma açılmıştır.(Ek.5)

Devam eden süre içinde Faktoring sözleşmesi yaparak kendilerine verdiğim çekleri Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.’ye kırdıran tedarikçilerimin, ödemelerinin devam etmesine rağmen şikayetleri bitmemiş, çeklerle ilgili ödemeler ve alınmış olan faizler gizli kalmıştır.

Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş’ de, tedarikçilerimizin vermiş olduğu çekler vasıtası ile oluşmuş olan hesabımız ve yapılan ödemelerle ilgili hiçbir resmi bilgi ve HESAP EKSTRESİ verilmemesi üzerine, 22.02.2012 tarihinde Turkısh Faktoring A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile müracaat edilerek (Ek.6), ‘’Güney Konut Organize Yapılar ve İnşaatlar Ltd.Şti.’ne ait çeklerle ilgili CARİ HESAP dökümünün, alt açıklamaları ile birlikte bağlantılı, acil olarak gönderilmesi’’ rica edilmesine rağmen, HESAP EKSTRESİ  gönderilmemiştir.

Nihayetinde ise, bir kısmı bedeli ödenmiş çeklerle aleyhimde açılmış olan, ŞİŞLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE 2009/1751 E. Dosya numarası ile açılmış olan CEZA DAVASI’na, 03.07.2012 tarihinde, 2009/1751 Dosya No ve 2012/267490 sayılı karar  ile BERAAT kararı verilmiştir.(Ek.7)

Fakat çekler ve çeklere karşılık yapılmış olan ödemelerle ilgili herhangi bir HESAP EKSTRESİ de gönderilmediği için, borç ve alacak ilişkisi ile birlikte ödemeler ve geciken ödemelere uygulanmış faizler ile ilgili  evraklar resmi defterlere işlenememiştir.

SONUÇ.

1.Güney Konut Organize Yapılar ve İnşaatlar Ltd.Şti’ne ait ve dilekçemizin ekinde listesini vermiş olduğumuz çekler ile oluşmuş borca ait esas borç ve faiz tahakkukları ve bu çeklerle ilgili  olarak yapılmış bütün ödemeleri gösteren CARİ HESAP dökümünün alınarak bir nüshasının tarafımıza verilmesini,

2. Çeklerin ve çeklere karşılık yapılmış olan ödemelerin, Turkısh Faktoring Hizmetleri  A.Ş.’nin Ticari defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespit edilmesini,

3.Hangi çek borcu karşılığında kimden ne kadar ödeme alındığının tespit edilmesini,

4.25.12.2009 tarihinde yapılması gerekirken yapılamayan bir tapu satışı sırasında, Avukat Günay Yılmaz imzası ile yapılmış olan protokolde (Ek.4), Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.’ye yapılması istenen fakat yapılamayan 435.950.00TL’lık ödemenin akıbetinin ne olduğunun tespit edilerek ve karşılaştırmalarının yapılmasını,

5.Bu işlemlerle ilgili olarak, Bilirkişiler tarafından Turkısh Faktoring A.Ş.’nin ticari defterlerinin incelenmesini,

6.Ayrıca, Turkısh Faktoring A.Ş.’nin ticari defterlerinin şikayetimiz çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından da incelenmesi için BDDK’ dan talepte bulunulmasını,

Bu incelemeler neticesinde tespit edilecek kanunlara aykırı işlem ve uygulamalarla ilgili olarak da, Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında CEZA DAVASI açılmasını,

Bilgi ve ilgilerinize arz ederiz.  

SAYGILARIMLA.

 

 ADİL ALTAY GÜNEY                       

YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞ.LTD.ŞTİ.

EKLER:

1-2-3. Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin çeklerle ilgili ileti fotokopisi.

4.       Şişli 6.Asliye Ceza Mahkemesi duruşma tutanağı.

5.       Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.hakkında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet dilekçesi.

6.       Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş’ye Cari Hesap için talep dilekçesi.

7.       Beraat kararı.

 

GOOGLE,WORDPRESS–GÜNEYKONUT,‘’ADİL ALTAY GÜNEY’İN HAK ve HUKUK MÜCADELESİ

www.güneykonut.com.tr

www.kemerormanevleri.com

altaygüney@güneykonut.com.tr

cep telefonu: 0532 212 70 62 – 0533 668 23 73

ZUHURATBABA MUHTAR SOKAK NUMARA 4-1 / 16,                                                                        BAKIRKÖY – İSTANBUL

Reklamlar