01.07.2013 TARİHİNDE TURKISHBANK A.Ş.’NİN YAN KURULUŞU OLAN TURKISH FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. HAKKINDA, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSU.

 

HAKSIZLIK ÖNÜNDE EĞİLMEYİNİZ, O ZAMAN HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİ DE KAYBEDERSİNİZ.

 

 

 5411 sayılı Bankalar kanununun 155. Maddesindeki ‘’Gerçeğe aykırı beyanda bulunma’’ suçuyla korunan hukuksal yarar, bankacılık düzenidir. Bunun yanı sıra kamu güvenine karşı işlenen suçlardan belgede sahtecilik suçlarının özel bir türü olan bu suçla, bankacılık alanında önemli bir unsur olan ‘’GÜVEN’’ adlı hukuksal değer korunmaktadır. Zira, bankacılık düzenini sağlamakla yükümlü kişi ve kuruluşlar ile bankacılık alanındaki hukuka aykırılıkları cezalandırmakla görevli kurumların, üstlendikleri fonksiyonları etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri, aynı şekilde bankalardan elde edilecek güvenilir bilgi ve belgelere ve bankaların gerçeğe uygun kayıtlarına dayanmaktadır. (MUSTAFA AKIN, BANKACILIK CEZA HUKUKU)

 

 

 

 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI                                                                        01.07.2013

 

A-

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU tarafından, Turkıshbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Soruşturmaya esas suçların işlenmiş olduğu dönemin Genel Müdürü Abdullah Akbulak, Genel Müdür  yardımcısı Taner Biçer ve suçların işlendiği Merkez Şube’nin aynı bankanın Levent Şubesine tayin edilen Müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK, BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMA, HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK suçlarından, yürütülmekte olan SORUŞTURMA ile ilgili olarak;

YENİ ŞAFAK GAZETESİNDE, 21.Nisan.2013 Pazar günü ‘’TURKISH VURGUN’’ adı ile MANŞETTEN HABER yapılmış, takip eden 22.Nisan.2013 tarihinde haber dizisine devam edilerek, 24.Nisan.2013 tarihlerinde de Banka avukatları Günay Yılmaz ve Yalım Şentürk hakkında, beni ölümle tehdit etmeleri nedeni ile Savcılık Makamının CEZA DAVASI talebine, ADALET BAKANLIĞI tarafından OLUR verilmesi konusu işlenerek HABER serisine devam edilmiştir.

Mağduriyetimizin ve  yürütülmekte olan Soruşturmanın  KAMUYA MAL OLMASI ile, TV NET TELEVİZYONU, 23.Nisan.2013 tarihinde Sayın Veyis Ateş’in ‘’HABERE BAKIŞ’’ proğramında  konuk olarak davet ederek, konunun son derece geniş olarak ‘’Görsel Medya’’ ya da taşınmasını sağlamıştır.

Mağduriyetimizin ve tarafınızdan yapılmakta olan Ceza Soruşturmasının, geniş Halk kitlelerine ve dolayısı ile KAMUYA mal olması neticesinde, geçtiğimiz günlerde, Turkıshbank A.Ş.’de; bankanın 0.40 hissesinin sahibi olan Kuwait National Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Abdulrahman Al-Bahar’a yazmış olduğumuz şikayet mektubu üzerine görevinden alınmış olan Genel Müdür Abdullah Akbulak ve Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer’ in yerine atanmış olan, yeni Genel Müdür Erhan Özçelik ile birlikte, yeni Genel Müdür Yardımcıları İsmet Şenalp ile Selçuk Canbaş’ın, Hukuk işleri sorumlusu Avukat Günay Yılmaz’ın işlerine son verilmiştir.

54 Aydır sürdürdüğümüz Hak ve Hukuk mücadelesi sırasında, Cumhuriyet Başsavcılıklarına Turkıshbank A.Ş. hakkında yapmış olduğumuz şikayetlerle ilgili olarak hazırlanan Uzmanlık Raporları, Turkıshbank A.Ş.’nin yapmış olduğu bütün kanun dışı işlem ve uygulamaları ortaya çıkarmaya başlamıştır.

B-

Yine Turkıshbank A.Ş.’nin bir yan kuruluşu olan Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile, 2008’in son aylarında, dilekçemin ekinde, şirketin kayıtlarından da görüleceği gibi kısa bir dönemde tedarikçilerime vermiş olduğum ve aşağıda listesi görülen toplam 552.996.42 TL değerindeki  8 adet çek (Ek. 1,2,3) ile girmiş olduğum  ticari ilişkinin,  bu güne kadar sözlü ve yazılı defalarca talep etmiş olmama rağmen, hesap ekstresi alınamamıştır.

     1.   Baran halıcılık      1616532   no’lu çek  11.11.2008 tarih                            49.360.42 TL

     2.   Toposmanoğulları 1616517  no’lu çek  22.11.2008  tarih                           48.804.00 TL

     3.   Baran halıcılık      1616519   no’lu çek  25.11.2008 tarih                            72.200.00 TL

     4.   M.B Orman ür.     1616515   no’lu çek  26.11.2008 tarih                            39.000.00 TL

     5.   Baran halıcılık      1616523   no’lu çek  28.11.2008 tarih                            85.000.00 TL

     6.   Baran halıcılık      1620729   no’lu çek  09.12.2008 tarih                            46.739.00 TL

     7.   Isı Malzemeleri     1620728  no’lu çek  19.12.2008  tarih                         126.893.00 TL

     8.   Baran halıcılık      1616524   no’lu çek  28.12.2008 tarih                            85.000.00 TL   

TOPLAM                                                                                                             552.996.42 TL

Dilekçemin ekinde örneklerini sunmuş olduğum ve gecikerek ödenmiş olan çekler ile ilgili olarak Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.’ nin, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğu şikayet neticesinde ise, 10.11.2009 tarihinde İDDİANAME düzenlenerek, aleyhimde ŞİŞLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE 2009/1751 E. Dosya numarası ile CEZA DAVASI açılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 2012/56863 sayılı dosyası ile yürütülmekte olan CEZA SORUŞTURMASI’ nın nedenlerinden ve İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/186 sayılı dosyası ile devam etmekte olan ve Türkıshbank A.Ş.’nin, Güney Konut Organize Yapılar ve İnşaatlar Ltd.Şti’ nin kredi hesabını, bankaya kullanmış olduğu ticari kredinin 4 katı tutarında gayrimenkulünü ipotek olarak vermiş olmasına ve ipotekli tek bir gayrimenkulün bankaya olan bütün borcu karşıladığı bilinmesine rağmen, ipotek edilmiş olan bütün gayrimenkullerin;  bankanın haberimiz olmadan düzenlemiş olduğu ve şikayetimizin esasını teşkil eden Suç senedi ile yapmış olduğu İcra işlemleri ve satışları ile elde edilebilmesi için ve bu nedenle de kredi hesabının KÖTÜ NİYETLE kat edilmesine sebep yaratılabilmesi için, çeklerin bir kısmı, vade tarihinden önce bankaya ibraz edilerek firma ve kredi hesabı zor duruma düşürülmüştür.

Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş tarafından, Şişli Asliye Ceza Mahkemesinde Ceza Davası açılmış olan  çeklerle ilgi olarak hiçbir bildirimde bulunulmadığı gibi, Turkısh Faktoring A.Ş.’ye,  Turkıshbank A.Ş.’nin Avukatı olan Günay Yılmaz’a banka borcuna mahsuben yapmış olduğum ödemeden, mahsup yolu ile 255.000.TL ödeme yapılmış olduğu (Ek.4) ifade edilmiş olmasına rağmen, bu ödemeler ve diğer çeklerin çeklerin ödenmesi, hesabın bakiyesi ve neticesi ile ilgili olarak herhangi bir resmi  hesap ekstresi gönderilmemiştir.

Turkısh Faktoring A.Ş. vekili Günay Yılmaz’ın Katılan vekili olarak katıldığı, Şişli 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2009/1751 Esas sayılı dosyasının 31.03.2011 tarihli duruşma tutanağından (Ek. ) alınmış olan bazı ifadeler aşağıdadır.

‘’SANIK SAVUNMASINDA: Bana sormuş olduğunuz Güney Konut Ltd.Şti.’nin ortağı ve sorumlu müdürüyüm,……diğer çeklerde fazlasıyla faktoring şirketine ödenmiştir, buna ilişkin yazılı beyanımızı Mahkemenize ibraz ettik, dediği görüldü.’’

‘’Katılan vekili (Turkıshbank A.Ş. ve Turkısh Faktoring A.Ş. avukatı Günay Yılmaz), bizim şikayetimiz devam ediyor, çeklerin bir kısmının ödendiği doğrudur, ancak diğerleri ödenmemiştir, dedi.’’

Yukarıdaki ifadelerin, tutanaklara geçmesine ve Cumhuriyet Savcısının eksikler giderilsin demesine rağmen, ödemelerle ilgili kayıtlar Mahkemeye teslim edilmemiş ve bedeli ödenmiş çeklerle, ADALETİ yanıltmak ve zarar vermek nedeni ile, Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş. hakkında, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığında 2011/22731 numara ile Soruşturma açılmıştır.(Ek.5)

Devam eden süre içinde Faktoring sözleşmesi yaparak kendilerine verdiğim çekleri Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.’ye kırdıran tedarikçilerimin, ödemelerinin devam etmesine rağmen şikayetleri bitmemiş, çeklerle ilgili ödemeler ve alınmış olan faizler gizli kalmıştır.

Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş’ de, tedarikçilerimizin vermiş olduğu çekler vasıtası ile oluşmuş olan hesabımız ve yapılan ödemelerle ilgili hiçbir resmi bilgi ve HESAP EKSTRESİ verilmemesi üzerine, 22.02.2012 tarihinde Turkısh Faktoring A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile müracaat edilerek (Ek.6), ‘’Güney Konut Organize Yapılar ve İnşaatlar Ltd.Şti.’ne ait çeklerle ilgili CARİ HESAP dökümünün, alt açıklamaları ile birlikte bağlantılı, acil olarak gönderilmesi’’ rica edilmesine rağmen, HESAP EKSTRESİ  gönderilmemiştir.

Nihayetinde ise, bir kısmı bedeli ödenmiş çeklerle aleyhimde açılmış olan, ŞİŞLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE 2009/1751 E. Dosya numarası ile açılmış olan CEZA DAVASI’na, 03.07.2012 tarihinde, 2009/1751 Dosya No ve 2012/267490 sayılı karar  ile BERAAT kararı verilmiştir.(Ek.7)

Fakat çekler ve çeklere karşılık yapılmış olan ödemelerle ilgili herhangi bir HESAP EKSTRESİ de gönderilmediği için, borç ve alacak ilişkisi ile birlikte ödemeler ve geciken ödemelere uygulanmış faizler ile ilgili  evraklar resmi defterlere işlenememiştir.

SONUÇ.

1.Güney Konut Organize Yapılar ve İnşaatlar Ltd.Şti’ne ait ve dilekçemizin ekinde listesini vermiş olduğumuz çekler ile oluşmuş borca ait esas borç ve faiz tahakkukları ve bu çeklerle ilgili  olarak yapılmış bütün ödemeleri gösteren CARİ HESAP dökümünün alınarak bir nüshasının tarafımıza verilmesini,

2. Çeklerin ve çeklere karşılık yapılmış olan ödemelerin, Turkısh Faktoring Hizmetleri  A.Ş.’nin Ticari defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespit edilmesini,

3.Hangi çek borcu karşılığında kimden ne kadar ödeme alındığının tespit edilmesini,

4.25.12.2009 tarihinde yapılması gerekirken yapılamayan bir tapu satışı sırasında, Avukat Günay Yılmaz imzası ile yapılmış olan protokolde (Ek.4), Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.’ye yapılması istenen fakat yapılamayan 435.950.00TL’lık ödemenin akıbetinin ne olduğunun tespit edilerek ve karşılaştırmalarının yapılmasını,

5.Bu işlemlerle ilgili olarak, Bilirkişiler tarafından Turkısh Faktoring A.Ş.’nin ticari defterlerinin incelenmesini,

6.Ayrıca, Turkısh Faktoring A.Ş.’nin ticari defterlerinin şikayetimiz çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından da incelenmesi için BDDK’ dan talepte bulunulmasını,

Bu incelemeler neticesinde tespit edilecek kanunlara aykırı işlem ve uygulamalarla ilgili olarak da, Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında CEZA DAVASI açılmasını,

Bilgi ve ilgilerinize arz ederiz.  

SAYGILARIMLA.

 

 ADİL ALTAY GÜNEY                       

YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞ.LTD.ŞTİ.

EKLER:

1-2-3. Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin çeklerle ilgili ileti fotokopisi.

4.       Şişli 6.Asliye Ceza Mahkemesi duruşma tutanağı.

5.       Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş.hakkında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet dilekçesi.

6.       Turkısh Faktoring Hizmetleri A.Ş’ye Cari Hesap için talep dilekçesi.

7.       Beraat kararı.

 

GOOGLE,WORDPRESS–GÜNEYKONUT,‘’ADİL ALTAY GÜNEY’İN HAK ve HUKUK MÜCADELESİ

www.güneykonut.com.tr

www.kemerormanevleri.com

altaygüney@güneykonut.com.tr

cep telefonu: 0532 212 70 62 – 0533 668 23 73

ZUHURATBABA MUHTAR SOKAK NUMARA 4-1 / 16,                                                                        BAKIRKÖY – İSTANBUL

Reklamlar

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BİLGİ DİLEKÇESİ, 12.06.2013

    HAKSIZLIK ÖNÜNDE EĞİLMEYİNİZ, O ZAMAN HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİ DE KAYBEDERSİNİZ.

 

5411 sayılı Bankalar kanununun 155. Maddesindeki ‘’Gerçeğe aykırı beyanda bulunma’’ suçuyla korunan hukuksal yarar, bankacılık düzenidir. Bunun yanı sıra kamu güvenine karşı işlenen suçlardan belgede sahtecilik suçlarının özel bir türü olan bu suçla, bankacılık alanında önemli bir unsur olan ‘’GÜVEN’’ adlı hukuksal değer korunmaktadır. Zira, bankacılık düzenini sağlamakla yükümlü kişi ve kuruluşlar ile bankacılık alanındaki hukuka aykırılıkları cezalandırmakla görevli kurumların, üstlendikleri fonksiyonları etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri, aynı şekilde bankalardan elde edilecek güvenilir bilgi ve belgelere ve bankaların gerçeğe uygun kayıtlarına dayanmaktadır. (MUSTAFA AKIN, BANKACILIK CEZA HUKUKU)

‘’Arz ettiğimiz bu kuralların, bilirkişi incelemeleri ile bertaraf edilerek tersine çevrilmesi, müvekkillerimin ve bankamızın telafi edilemeyecek derecede büyük ve çok ağır bir mağduriyetine sebebiyet verecek vahamettedir.’’ (Turkıshbank A.Ş. Avukat Sümer Altay, 2011)

(Yukarıdaki ifade, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Turkıshbank A.Ş. ile ilgili olarak ‘’Dosyanın Bilirkişi tarafından incelenmesi’’ kararına karşı olarak, 09.05.2011 tarihinde,  2010/488802 sayılı Soruşturma dosyasına verilmiş olan dilekçeden alınmıştır. Bilirkişi tarafından, suç senedinin bankanın ticari defterlerinde kayıtlı olmadığı tespit edilmiş ve Banka aleyhine İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde CEZA DAVASI açılmış, fakat Genel Kredi Sözleşmelerinin asılları 2.5 yıl boyunca, Savcılık Makamına teslim edilmediği için, suç senedinin aslı ile birlikte Kriminal incelemeye gönderilerek diğer iddialarımızla ilgili kesin rapor alınamamıştır. Sözleşme asıllarının, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yıllar sonra res’en alınmasından sonra, ancak 21.03.2013 tarihinde ,sözleşmeler suç senedinin aslı ile birlikte  , kriminal inceleme yapılması  için gönderilebilmiştir.)  

 

 ’’Bakın yasa yönetmiyor bankayı, insanlar yönetiyor.’’

 (Taner Biçer, Turkıshbank A.Ş. Gen. Müd. Yard., Toplantı CD’si 2010)

 

 

 İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ

 HAKİMLİĞİ                                                                                                                                                     12.06.2013

 

 Dosya no: 2012/222

 KONU: Turkıshbank A.Ş.’nin, Genel Kredi Sözleşmelerinin imzalanması sırasında, teminat olarak almış oldukları boş senedi; kullanılmış olan kredinin 4 misli tutarında gayrimenkul ipoteği de verilmiş olduğu ve bu kredi ile ilgili ödenmemiş hiçbir devre faizi de olmadığı halde, bilgi verilmeden ve,  04.12.2008 düzenleme tarihi ve yine sadece 21 gün sonra olan 25.12.2008 tarihinde de ödeme günü olmak üzere, kullanılmış kredinin çok üzerinde bir tutarla 3.700.000.TL doldurulduktan sonra, bilgimiz dışında olduğu için de ödenememesi bahane edilerek, 31.12.2008 tarihinde kredi hesabımızın kat edilmesi ve kendi düzenlemiş oldukları ve Turkıshbank A.Ş.’nin ticari defterlerinde de kayıtlı olmadığı tespit edilen ve bu nedenle de, bankanın Merkez şube müdürü Semra Oktayoğlu’nun İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına neden olan bu  senedin kullanılması ile uygulamış oldukları infaz gibi icra işlemlerine karşı sürdürmekte olduğumuz Hak ve Hukuk mücadelesi 54 aydır devam etmektedir.

 A-

Turkıshbank A.Ş. aleyhine, 25.08.2010 tarihinde Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz şikayet ile İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sayın Fehmi Tosun tarafından başlatılmış olan; suç senedi ve  GKS asıllarının yıllarca teslim edilmediği için olağan dışı uzayan ve geciken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2012/56863 numaralı dosyası ile devam etmekte olan Hukuk sürecinin bugün gelmiş olduğumuz noktasında; banka tarafından düzenlenmiş suç senedi ile suç senedini düzenleyen banka yetkilisinin hazırlamış olduğu ve tahrifat yapılarak üretilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri ile ilgili olarak, sayın Mahkemenize de sunmuş olduğumuz Bilirkişi raporları doğrultusunda;

 

A.1- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Turkıshbank A.Ş.Genel Müdürlüğüne 01.02.2013 tarihinde yazı yazarak, Genel Kredi Sözleşmelerinin tanzim ve imzası ile şubenin hangi yetkilisinin ve yetkililerin hazır bulunduğunun, ivedilikle tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesini istemiştir. (Ek.1)

 

A.2- Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 16.03.2011 tarihinde istenmiş olmasına rağmen, ancak 18.13.2013 tarihinde yani 21 ay sonra  sonra teslim alınabilmiş olan Genel Kredi Sözleşmelerinin asılları ile suç senedinin aslı, gerekli araştırma ve tespitlerin yapılabilmesi için, 21.03.2013 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğüne gönderilmiş ve ilgili müdürlük tarafından hazırlanmış olan BLG-2013/3603 Uzmanlık numaralı ve 28.05.2013 tarihli ‘’UZMANLIK RAPORU’’, Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna teslim edilmiştir. (Ek.2)

 

Turkıshbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Soruşturmaya esas suçların işlenmiş olduğu dönemin Genel Müdürü Abdullah Akbulak, Genel Müdür  yardımcısı Taner Biçer ve suçların işlendiği Merkez Şube’nin aynı bankanın Levent Şubesine tayin edilen eski  Müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK, BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMA, HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK suçlarından, yürütülmekte olan SORUŞTURMA KAPSAMINDA, Savcılık Makamının mükerrer TEKİT yazılarına rağmen, yaklaşık olarak 2.5 seneyi aşkın bir zaman dilimi boyunca, Savcılık Makamına teslim edilmeyen ve teslim edilmediği için de, suç senedinin aslı ile birlikte Kriminal incelemeye gönderilemeyen Genel Kredi Sözleşmelerinin asılları, yıllar sonra teslim alınmış ve  suç senedinin aslı ile birlikte, KRİMİNAL incelemeye gönderilerek, yukarıda resmi dökümünü verdiğimiz ‘’ UZMANLIK RAPORU’’ hazırlanmıştır.

 

HAZIRLANMIŞ OLAN  RAPORA GÖRE;

 

  1. Suç senedinin, haberimiz ve bilgimiz olmadan, yıllardır Merkez şube Müdürü Semra Oktayoğlu ve Turkıshbank A.Ş. avukatları Günay Yılmaz ve Yalım Şentürk’ün, CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,  İCRA MAHKEMELERİ’NE, HUKUK MAHKEMELERİ’NE VE İSTANBUL 8.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE  vermiş oldukları ve suç senedinin bizim tarafımızdan ve borcumuza karşılık olarak hazırlanarak Turkıshbank A.Ş.’ye teslim ettiğimiz, ifade ve iddialarının aksine, suç senedinin, bütün şikayet ve iddialarımızı doğrulayarak, Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlamış olan Turkıshbank A.Ş. yetkilisi tarafından, yani ‘’AYNI ELİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU’’  KESİN OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

 

 28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 3, Paragraf 2

 ‘’26.04.2007, 19.07.2007, 21.09.2007 ve 28.04.2008 tarihli (4) adet Kredi Sözleşmesi aslındaki el yazıları ile 3.700.000.-YTL meblağlı senet aslındaki el yazılarının aynı şahıs eli mahsulü olup olmadığı sorusu sorulmakla, bahse konu (4) adet Kredi Sözleşmesi ile (1) adet senet, sorulan hususlar doğrultusunda incelenmiş ve neticesinde;

 İnceleme konusu (4) adet Kredi Sözleşmesi aslındaki el yazıları ile, (1) adet senet aslındaki, ‘’ADİL ALTAY GÜNEY’’ ibareleri haricinde kalan el yazıları arasında, Kaligrafik ve Karakteristik özellikler yönlerinden uygunluklar bulunduğu müşahede edilmekle, bahse konu el yazılarının, aynı (tek bir) şahsın eli mahsulü olduğu… kanaatine varılmıştır.’’

 

  1. Genel Kredi Sözleşmelerindeki, Şişli Cumhuriyet Başsavcığı’na verilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri ile ilgili imza sayfaları ile, daha sonra verilmiş olan Genel Kredi Sözleşmeleri’nin imza sayfalarındaki fiziki olarak imkansız olan, imzaların tıpatıp aynı fakat yazıların değişik olması, nedeni ile yapılmış olduğu tahmin edilen ve Bilirkişi raporu ile de tespit edilmiş olan, Genel Kredi Sözleşmelerindeki tahrifat konusu incelenmiş ve tahrifat iddialarımızın doğru olduğu ve sayfaların fiziksel yollu silinmelerle yeniden yazıldığı ortaya çıkarılmıştır.

 28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 2, Paragraf 1

 ‘’Tarafımızdan kırmızı renk kurşun kalemle çerçeve içersine alınan bölümlerdeki halen mevcut el yazılarının, evvelce aynı yerlerdeki (kurşun kalemle yazılmış) ibarelerin fiziksel yolla silinmelerinden sonra yazılmış oldukları tespit edilmiştir.’’

 Bütün bunlardan çok daha önemlisi ise,

 ‘’…Sözleşmelerin ilk tanziminde yazılmayıp, mevcut yerlerine sonradan yazılmış oldukları kanaatine varılmıştır.’’

 Ve yine iddia etmiş olduğumuz gibi,

 İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden, suçların işlendiği tarihteki Merkez Şube Müdürü olan ve halen Turkıshbank A.Ş.’nin Levent Şubesi Müdürü olan Semra Oktayoğlu’nun, 19.07.2007 tarihli Genel Kredi Sözleşmesini, o tarihte Merkez Şube Müdürü olmadığı halde, aylar sonra düzenlerken imzalamış olduğu ortaya çıkarılmıştır.

 28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 5, Paragraf 12

 ‘’…bahse konu imzaların, Semra Oktayoğlu isimli şahsın eli ürünü olduğu kanaatine varılmıştır.’’

 B-

Mahkemenizde ve özellikle son duruşmada, bazı bilgi ve belgelerin neden gecikerek dosyalara girdiği veya giremediği konusu ile ilgili olarak, resmi makamlara anlatmakta güçlük çektiğimiz ve normal şartlarda da sözle izah edilmesi son derece zor olan, başlangıçtan bu güne kadar ki Hukuk sürecimiz aşağıdadır.

 

31.Aralık.2008 tarihinde başlamış olan ve özellikle 25.08.2010 tarihinde Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz suç duyurusundan bu güne kadar devam eden Hukuk süreci içinde, Turkıshbank A.Ş. resmi makamların talep etmiş olduğu bilgi ve belgeleri vermeyerek, aylar ve yıllar boyunca geciktirerek, yapılmakta olan Savcılık Soruşturmalarının ve Hukuk Mahkemelerinin  kararlarının engellenmesine veya  yanıltılmasına neden olmuştur.

Bu nedenle de, özellikle yukarıda  (A.1) numaralı paragrafta, savcılık Makamının Genel Kredi Sözleşmelerini hazırlamış olan yetkilinin kim olduğunun tespit edilmesi konusundaki talebi de büyük bir ihtimal ile cevapsız kalacak ve konu ancak Ceza Mahkemelerinde çözüme kavuşturulabilecektir.

Halbuki Savcılık Makamının sorusunun muhatabı, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 156.Maddesine aykırı işlem yapmaktan yargılanmakta olan Merkez Şube Müdürü Semra Oktayoğlu’ dur. Ve Genel Kredi Sözleşmelerinin hazırlanması ile suç senedinin hazırlanması ile ilgili görevlendirme, şube müdürü olarak kendisi tarafından yapılmıştır. Bu nedenle de bu konularla ilgili olarak, kendisinin haberi olmadığı hakkındaki beyanları ise gerçek dışıdır ve ayrıca aynı kanunun 155. Maddesi uyarınca, ‘’GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK.’’ suçunu da işlemektedir.

Şikayet konusu suç senedi ile ilgili olarak, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı 2010/48802 Soruşturma numaralı dosyada Semra Oktayoğlu’ nun ifadesi.

‘’ …senedi hem kendisinin hem de eşinin imzalamasını istedik. Kendisi eşi huzurda bulunmadığı için senedi doldurup eşine de imzalatarak getireceğini söyledi. Dolayısı ile şu anda şikayete konu olan senedi kendisi haricen doldurdu ve bankamıza düzenlenmiş ve imzalanmış olarak getirip teslim etti. Hatta beni telefonla arayarak senedin tanzimi ile ilgili miktarını ne kadar yazacağını sordu. Ben de borcunu ve faizini hesaplayarak yaklaşık olarak 3.700.000.00TL olarak doldurmasını söyledim…

Şikayet konusu suç senedi ile ilgili olarak, Emniyet müdürlüğünce hazırlanmış 29.04.2010 tarih ve BLG-2011/4189 Uzmanlık numaralı EKSPERTİZ RAPORU’nun 2. sayfasının 3 no’ lu maddesinin (c) bendi,

‘’İnceleme konusu sözleşme fotokopilerindeki el yazıları ile, inceleme konusu senetteki el yazıları arasında ( Adil Altay Güney ibareli el yazıları hariç ) kaligrafik ve grafolojik özellikler yönünden uygunluk ve benzerlikler bulunduğu müşahede edilmekle,’’

Şikayet konusu suç senedi ile ilgili olarak, BİLİRKİŞİ Grafoloji ve Sahtecilik uzmanı sayın İsmail Özkan tarafından hazırlanmış olan, 22.01.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ nın, 9. Sayfa ve 2.bendi,

‘’İnceleme konusu, alacaklı ‘’TURKISHBANK A.Ş.’’, borçlu ‘’GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞAATLAR LTD.ŞTİ’’ ve kefil ‘’ ADİL ALTAY GÜNEY’’ adlarına tanzim edilmiş 04.12.2008 tanzim ve 25.12.2008 ödeme günü, 3.700.000 / Üçmilyon yediyüzbin YTL meblağlı senet fotokopisindeki el yazılarının, kefil satırında yazılı ‘’ADİL ALTAY GÜNEY’’ isim yazıları hariç, İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/604E sayılı dosyasına ‘’TURKISHBANK A.Ş.’’ tarafından sunulan ‘’TURKISHBANK A.Ş.Merkez şubesi’’ ile müşteri ‘’GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNBŞAATLAR LTD.ŞTİ’’, Müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil ‘’Adil Altay Güney’’ ve ‘’Sevil Güney’’ adlarına tanzim edilmiş GKS’lerdeki el yazılarını yazan (Teamülde GKS’ler banka görevlileri tarafından düzenlendiklerinden) BANKA GÖREVLİSİNİN ELİ ÜRÜNÜ OLDUĞU KANAATİNE VARILMIŞTIR.’’

28.05.2013 tarihli, UZMANLIK RAPORU Sayfa 3, Paragraf 2

‘’26.04.2007, 19.07.2007, 21.09.2007 ve 28.04.2008 tarihli (4) adet Kredi Sözleşmesi aslındaki el yazıları ile 3.700.000.-YTL meblağlı senet aslındaki el yazılarının aynı şahıs eli mahsulü olup olmadığı sorusu sorulmakla, bahse konu (4) adet Kredi Sözleşmesi ile (1) adet senet, sorulan hususlar doğrultusunda incelenmiş ve neticesinde;

İnceleme konusu (4) adet Kredi Sözleşmesi aslındaki el yazıları ile, (1) adet senet aslındaki, ‘’ADİL ALTAY GÜNEY’’ ibareleri haricinde kalan el yazıları arasında, Kaligrafik ve Karakteristik özellikler yönlerinden uygunluklar bulunduğu müşahade edilmekle, bahse konu el yazılarının, aynı (tek bir) şahsın eli mahsulü olduğu… kanaatine varılmıştır.’’

Bu nedenle de, Genel Kredi Sözleşmelerinin ve bu sözleşmelerin Mahkemeden almış olduğumuz tasdikli fotokopilerin incelenmesi ile, daha önce Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuş olan Genel Kredi Sözleşmelerin karşılaştırılması neticesinde tespit etmiş olduğumuz bulgular, Genel Kredi Sözleşmelerinin bugünekadar neden Turkıshbank A.Ş tarafından, yıllarca süren talep ve tekit yazılarına rağmen, Savcılık Makamına teslim edilmeyerek, sözleşme asıllarının, suç senedinin aslı ile birlikte kriminal incelemeye gönderilmesinin ve kesin rapor alınmasının engellenmiş olduğunun, son derece açık bir göstergesi olmuştur.

51 aydır devam eden ve Turkıshbank A.Ş. Bankalar kanunu ve Bankacılık koruyucu şemsiyesi altında;  bilinçli ve proğramlı olarak, Resmi Makamların talep etmiş olduğu bilgi ve belgelerin verilmemesi ve bu nedenle de gerekli Ceza Davalarının açılamaması nedeni ile haksız olarak kazanmış olduğu 2.5 yıl içinde, bütün mal varlığımız Turkıshbank A.Ş. tarafından, icra satışları ile gasp edilmiştir. 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sayın Fehmi Tosun tarafından, 23.09.2010 tarihinde Turkıshbank A.Ş.yetkili ve görevlilerine gönderilmiş olan,  suç senedinin aslının, Savcılık Makamına teslim edilmesi ile ilgili, Şüpheli Çağrı Kağıdı ile (Ek.4), Şişli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Oğuzhan Atamtürk Uyar’ın, 16.03.2011 tarihinde Turkıshbank A.Ş.’ ye göndermiş olduğu Genel Kredi Sözleşmeleri asıllarının, Savcılık Makamına teslim edilmesi ile ilgili mektubundan (Ek.4) bu güne kadar yaklaşık 31 ay süren, Savcılık Makamlarının, Turkıshbank A.Ş.’den bilgi ve belgelerin teslim alınabilmesi için göstermiş olduğu uğraş ve çabalarına ait resmi belgelerin tarih sırası ile açıklaması aşağıdadır.

  1.İstanbul Cum. Sav. Fehmi Tosun,‘’Adil Altay Güney’in ifade tutanağı’’   19.10.2010 (Ek.3)

 2.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fehmi Tosun, ‘’Şüpheli çağrı kağıdı’’         23.09.2010 (Ek.4)

 3.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fehmi Tosun, ‘’ Şüpheli davetiyesi’’           23.09.2010 (Ek.5)

 4.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fehmi Tosun, ‘’ Senet aslı teslim yazısı’’   14.10.2010 (Ek.6)

 5.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fehmi Tosun, ‘’ Senet aslı teslim için tekit’’14.10.2010 (Ek.7)

 6.Şişli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan A.Uyar, ‘’ Senet aslı teslim yazısı’’    09.12.2010 (Ek.8)

  7.Şişli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan A.Uyar, ‘’ Senet aslı teslim yazısı’’    09.12.2010 (Ek.9)

 8.Şişli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan A.Uyar, ‘’ Senet aslı tekit ikrarı’’       05.01.2011 (Ek.10)

 9.Şişli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan A.Uyar, ‘’Em.Müd. senedin temini’’  06.01.2011 (Ek.11)

 10.Şişli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan A.Uyar, ‘’ Senedin  alınması’’           26.01.2011 (Ek.12)

 11.Şişli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan A.Uyar, ‘’Semra Oktayoğlu’nun ifadesi.’’             (Ek.13)

 12.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na              23.02.2011 (Ek.14)

 13.Gen. Müd.ve Gen.Müd. yrd.’na ulaşılamadığınıntutanağı                       23.02.2011 (Ek.15)

 14.Senet aslı ile GKS’leri dolduran kişinin aynı kişi olduğu ihbarı                09.03.2011 (Ek.16)

 15.Şişli Cum. Savcısı Oğuzhan A.Uyar, ‘’GKS asıllarının teslimi ‘’              16.03.2011 (Ek.17)

 16.Şişli Cum. Savcısı Oğuzhan A.Uyar, ‘’ Kriminal Polis Lab.Md.’ne’’         07.04.2011 (Ek.18)

 17.İstanbul Cum. Savcısı Ercan Devrim, ‘’ GKS asılları teslimi hakkında.’’ 11.12.2012 (Ek.19)

 18.İstanbul 15.As.Tic. Mahkemesine,’’GKS asıllarının teslimi hakkında’’    08.01.2013 (Ek.20)

 19.İstanbul Cum. Sav. Ercan Devrim, ‘’GKS asıllarının teslimi için tekit’’    08.01.2013 (Ek.21)

 20.GKS ASILLARININ SAVCILIK MAKAMINA TESLİM EDİLMESİ.         18.01.2013 (Ek.22)

 21.İstanbul Cum. Savcısı Ercan Devrim, ‘’Krim. Polis Lab.Müdürlüğüne.   21.03.2013 (Ek.24)

 VE TURKISHBANK A.Ş. TARAFINDAN NE ZAMAN CEVAPLANDIRILACAĞI BİLİNMEYEN,

 22.SAVCILIK MAKAMININ GKS SORGULAMASI                                   01.02.2013 (Ek.25)

 

 

Yukarıda Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Turkıshbank A.Ş.’ye gönderilmiş olan mektuplar incelendiği zaman, bankanın yapmış olduğu bütün hukuk ve etik dışı yaptırımları, önceden düşünmüş ve kararlaştırmış olduğu gibi (Ek.26, Haziran 2010 toplantı CD’si) planlı bir şekilde uyguladığı açık olarak görülmektedir.

Ve bu planlamanın da; Merkez Şube müdürü Semra Oktayoğlu tarafından, yargılanmakta olduğu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifadesinde  çok açık olarak ifade edilmiş,  iddialarımızı ve  devam etmekte olan Soruşturmayı doğrulayarak,  adlarını hatırlayamadığı (!) üst yönetimden olan kişilerle ki, bu kişiler Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, eski Genel Müdür Abdullah Akbulak ve eski Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer’dir, birlikte hazırlandığı  ifade ve ikrar edilmiştir.

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına ve 15. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulmuş olan Genel Kredi Sözleşmelerinin tasdikli fotokopileri üzerinde incelemelerde bulunan Bilirkişi sayın İsmail ÖZKAN’ ın  22.0cak.2013 tarihli ‘’MÜTALAA BEYANI’’ ile Ulusal Kriminal Büro’nun 28.Şubat.2013 tarihli raporu ile yapılmış olan tespitler, Genel Kredi Sözleşmelerindeki tahrifat ve kopyalamanın yanında, Sözleşmelerdeki Sevil Güney imzalarından büyük kısmının da takliden atılmış oldukları ortaya çıkarılmıştır.

Gerek Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptırmış olduğu Kriminal İnceleme raporunda, gerekse soruşturma dosyasına sunmuş olduğumuz ‘’MÜTALAA BEYANI’’ kapsamında ve nihayet İstanbul Kriminal Polis Müdürlüğü tarafından  hazırlanmış olan, 28.05.2013 tarihli ‘’UZMANLIK RAPORU’’ ile, Semra Oktayoğlu ve banka avukatlarının, gerek Savcılık Makamına ve gerekse de Mahkemelere vermiş oldukları ve resmi makamları yanıltmaya çalışan  beyanlarının aksine, Genel Kredi Sözleşmelerinin boşluklarını yazarak dolduran banka yetkilisinin, suç senedini de yazarak doldurduğu kesin olarak  tespit edilmiştir ve bu görevlinin kimliğinin  Turkıshbank A.Ş. ve Şube müdürü olarak da, Semra Oktayoğlu tarafından açıklanması gerekir.

Turkıshbank A.Ş. bugüne kadar, bankanın uygulamış olduğu cevap vermeme, geciktirme ve süreyi olabildiğince uzatma uygulamasını ki; bugüne kadar devam eden Hukuk süreci içinde  ve bankaca planlanmış  olduğu gibi,  Resmi Makamların talep etmiş olduğu evrakları geciktirerek ve vermeyerek 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 153. Maddesi de açık olarak ihlal edilerek, ceza davalarının zamanında açılmasını engellemiş ve kazanmış olduğu 2.5 seneyi aşkın bizleri perişan eden zaman dilimi içinde, kendisine iyi niyetle ipotek etmiş olduğumuz ve kredi borcumuzun 4 misli değerindeki gayrimenkulümüzü, kendi düzenlemiş oldukları ve Turkıshbank A.Ş.’nin  Ticari defterlerinde kayıtlı olmadığı da tespit edilmiş olan, şikayetimize esas suç senedinin kullanılmış olduğu icra satışları ile GASP etmiştir.

Yönetim kurulu başkanı Hakan Börteçene’nin açık tehdidinde söylemiş olduğu gibi, HAYATI BANA VE AİLEME ZEHİR EDEREK. 

C-

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU tarafından, Turkıshbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Soruşturmaya esas suçların işlenmiş olduğu dönemin Genel Müdürü Abdullah Akbulak, Genel Müdür  yardımcısı Taner Biçer ve suçların işlendiği Merkez Şube’nin aynı bankanın Levent Şubesine tayin edilen Müdürü Semra Oktayoğlu hakkında, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK, BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMA, HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK suçlarından, yürütülmekte olan SORUŞTURMA ile ilgili olarak;

YENİ ŞAFAK GAZETESİNDE, 21.Nisan.2013 Pazar günü ‘’TURKISH VURGUN’’ adı ile MANŞETTEN HABER yapılmış, takip eden 22.Nisan.2013 tarihinde haber dizisine devam edilerek, 24.Nisan.2013 tarihlerinde de Banka avukatları Günay Yılmaz ve Yalım Şentürk hakkında, beni ölümle tehdit etmeleri nedeni ile Savcılık Makamının CEZA DAVASI talebine, ADALET BAKANLIĞI tarafından OLUR verilmesi konusu işlenerek HABER serisine devam edilmiştir.

Mağduriyetimizin  ve  yürütülmekte  olan Soruşturmanın  KAMUYA MAL OLMASI ile, TV NET TELEVİZYONU,  23.Nisan.2013 tarihinde Sayın Veyis Ateş’in ‘’HABERE BAKIŞ’’ proğramında  konuk olarak davet ederek, konunun son derece geniş olarak ‘’Görsel Medya’’ ya da taşınmasını sağlamıştır.

Şikayetimizle de doğrudan ilgili olan bu haberlerin yayınlanmış olduğu 21.Nisan.2013, 22.Nisan.2013, 24.Nisan.2013 tarihli YENİ ŞAFAK gazeteleri ve 23.Nisan.2013 saat 19.50’de TV NET’ de yapılmış olan ‘’Habere bakış’’ program CD’si dilekçemizin ekindedir.

D-

Mağduriyetimizin ve tarafınızdan yapılmakta olan Ceza Soruşturmasının, geniş Halk kitlelerine ve dolayısı ile KAMUYA mal olması neticesinde, geçtiğimiz günlerde, Turkıshbank A.Ş.’de; bankanın 0.40 hissesinin sahibi olan Kuwait National Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Abdulrahman Al-Bahar’a yazmış olduğumuz şikayet mektubu üzerine görevinden alınmış olan Genel Müdür Abdullah Akbulak ve Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer’ in yerine atanmış olan, yeni Genel Müdür Erhan Özçelik ile birlikte, yeni Genel Müdür Yardımcıları İsmet Şenalp ile Selçuk Canbaş’ın ve Hukuk işleri sorumlusu Avukat  Günay Yılmaz’ın da işlerine son verilmiştir.

BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM.

SAYGILARIMLA.

 ADİL ALTAY GÜNEY                                                                    

YÜKSEK MÜHENDİS MİMAR

GÜNEY KONUT ORGANİZE YAPILAR VE İNŞ.LTD.ŞTİ.

 EKLER.

 A-

 1.     21.Nisan.2013 tarihli YENİ ŞAFAK Gazetesi.

 2.     22.Nisan.2013 tarihli YENİ ŞAFAK Gazetesi.

 3.     24.Nisan.2013 tarihli YENİ ŞAFAK Gazetesi.

 4.     TV NET Program CD’si,

 B-

 1.     Savcılık Makamının Turkıshbank A.Ş.’ye sorgu yazısı.

 2.     28.05.2013 tarihli ‘’UZMANLIK RAPORU’’

 3-25. Resmi evrak fotokopileri.

 26.    Haziran 2010 Toplantı CD özeti

 

 

 altayguney@guneykonut.com.tr

www.guneykonut.com.tr

www.kemerormanevleri.com

 

 

cep telefonu: 0532 212 70 62 – 0533 668 23 73

ZUHURATBABA MUHTAR SOKAK NUMARA 4-1 / 16,                                         BAKIRKÖY – İSTANBUL